is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1881, 01-01-1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 41.) BESLUIT van den 2\sten Maart 1881, waarbij,

met vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, dd°. 19 Mei 1880. n°. 1G, voor zooveel dit betreft wijziging van den legger A der wegen en voetpaden in de gemeente Waardenburg, wordt bepaald, dat de vermelding op dien legger van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen , als onderhoudspligtige van de opreden naar den overtoeg op den Staatsspoorweg in den Noorder- Waaldijk en van de langs die opreden geplaatsts leuningen, zal vervallen.

Wij WILLEM III, bij de geatie Gods , Koning dee Nederlanden, Peins van Oeanje-Nassau, Geoot-Heetog van Luxemburg^

enz., enz., enz.

Beschikkende op het beroep van den directeur-generaal der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, van een besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, van 19 Mei 1880, nc. 16, tot vaststelling van wijzigingen in de leggers A en B der wegen , voetpaden , enz., in de gemeente Waardenburg ;

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord (advies van 15 December 1880, n°. 77);

Op de voordragt van Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 18 Maart 1881 , n°. 27, afdeeling Waterstaat B;