is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1883, 01-01-1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

b u

van het

kllMNkliIJK IIUi \KI)I1,li I.AiVOEN.

BIS S Ij VIT van den 2 den November 1883, houdende vaststelling van nieuwe reglementen op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den dienst bij de Zee- en Landmacht.

Wij WILLEM III, bij dk gratie Gods, Koning der NederIlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, Ienz. , enz. , enz.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Oorlog,

Ivan Marine en van Binnerilandsche Zaken , van 5 September 1883 ;

Gezien Ons besluit van 3 Maart 1871 (Staatsblad n°. 9), houdende vaststelling van een nieuw reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den dienst bij de Zee- cn Landmacht;

Gezien mede Onze besluiten van 10 Maart 1878 (Staatsblad n°. IC) en van 7 April 1881 (Staatsblad n°. 47), tot wijziging van gemeld reglement;

Overwegende, dat het noodzakelijk is, nieuwe regelen te stellen voor liet geneeskundig onderzoek, boven bedoeld;

Den Raad van State gehoord (advies van IC October 1883, n°. 18);

Gelet op het nader gemeenschappelijk rapport van Onze Ministers

(N°. lol.)