is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1883, 01-01-1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C.

REGLEMENT op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den dienst der Schutterijen.

Artikel 1.

geschiktheid voor den dienst der schutterijen wordt onderzocht '°°rdeeld overeenkomstig- dit reglement.

Artikel 2.

hr '' z'ekten en gebreken , in kolom I van den bij dit reglement be'l en staat vermeld, worden geacht ongeneeslijk te zijn eu tot Wapenhandel duurzaam buiten staat te stellen.

Artikel 3.

'' Zlekten eu gebreken, in kolom II van den bij dit reglement *ijü f!Tl 0n staat vermeld , worden geacht voor genezing vatbaar te

tot den wapenhandel slechts tijdelijk buiten staat te stellen. ttyee 1011 aan een schutterplichtige wegens een dierziekten of gebreken ün ^.;'(:!itereenvolgerdc jaren voorwaardelijke vrijstelling is verleend tr> v ^ bet opvolgende onderzoek de ziekte of het gebrek nog blijkt et} ^ aan > wordt die ziekte of dat gebrek geacht ongeneeslijk te zijn ( en wapenhandel duurzaam buiten staat te stellen.

6