is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1887, 01-01-1887 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N° 199. Wet houdende naturalisatie van Georg Bernard

Schmidt 8 Nov-1887-

„ 200. Wet, houdende naturalisatie van Karl Alfred Arthur

von Steiger 8 i »

„ 201. Wet, houdende naturalisatie van Phi lippus Augustus

Drees 8 » »

„ 202. Wet, houdende naturalisatie van Johann Bernard

Eilers ® » »

„ 203. Wet, houdende naturalisatie van Gerhard lleinrich

® " »

n 204. Wet, houdende naturalisatie van Tlieodor Josepli

Gotlfried Maria Wagener 9 „ „

„ 205. Wet, houdende naturalisatie van Jacques Sulhj

Piquet 9 „ »

„ 206. Wet, houdende naturalisatie van Carl Wilhelm

Alexander von Kreyfelt 9 „ n

„ 207. Wet, houdende naturalisatie van Anlon Gerhard

® » »

„ 208. Wet, houdende naturalisatie van Gustav Franz

Ignalz Muller ® » ir

„ 209. Wet, houdende naturalisatie van Johann Bernard

Schute ® " »

„ 210. Publicatie, betreffende de plechtige af kondiging

van de vastgestelde veranderingen in de Grondwet 15 „ „

„ 211. Besluit, tot uitvoering van het vijfde en zevende lid van art. 7 en van het laatste lid van art. 11 der kieswet r ... 28 „ n

„ 212. Besluit, ter bekendmaking van den tekst der

herziene Grondwet 30 „ „

„ 213. Besluit, betrekkelijk den herijk van de maten

en gewichten in het jaar 1888 2 Dec. „

„ 214. Besluit, waarbij, met vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 24