is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1897, 01-01-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen:

In den staat, behoorende bij voormeld Reglement, wordende navolgende wijzigingen gebracht:

1°. de beperkende bepaling , voorkomende in kolom A (ziekten en gebreken, welke de geschiktheid voor den vrijwilligen dienst bij de Zee- of Landmacht niet uitsluiten), onder volgnommer 7 (zoogenaamde huidadernetten en kleine aderspatten), wordt gelezen als volgt:

„Wanneer de ziekten, onder dit nummer vermeld , voorkomen aan de binnenzijde van het onderbeen, sluiten zij echter de geschiktheid uit voor den dienst bij de bereden korpsen."

2'. de beperkende bepaling, voorkomende in kolom A onder volgnommer 27 [lichte graden van aderbreuk van de zaadstreng (varicocèle)], luidende: „dit gebrek sluit echter de geschiktheid uit voor den dienst bij de zeemacht", vervalt.

De Ministers van Marine, van Ooilog en van Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

's Gravenhage, den 4den Januari 1897.

EMMA.

De Minister van Marine,

VAN DER W IJ C K.

De Minister van Owlnrj,

SCUNEIDKR.

De Miniftcr van Binnenlamhchc Zul.cn,

VAN HOUTEN.

Uitgegeven den een en twintigslcn Januari 1897.

De Minister van Justitie,

VAN DEB KAAY.