is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1918, 01-01-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N*. 209.) B JESJLUIT van den 25sten Maart 1918, houdende vaststelling van een reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den krijgsdienst.

Wij'"WIL HEL MINA, bij de gratje Gods, Koningin der N-ederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Oorlog en van Marine en van Onzen Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 14 Januari 1918, Kabinet, Ir. S6;

Overwegende, dat het wenschelijk is nieuwe regelen te stellen voor het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid, zoowel voor den verplichten als voor den vrijwilligen krijgsdienst;

Gelet op:

art. 58, tweede lid, 2°., en vierde lid, en art. 100, eerste lid, a, van de Militiewet;

art. 9, eerste lid, en art. 37, vierde lid, b, van de Landweerwet;

art. 8, derde en vierde lid, en art. 16, eerste lid, 2°., van de Landstormwet;

de Bevorderingswet voor de landmacht 1902;

de Bevorderingswet voor de zeemacht 1902;

de Pensioenwet voor de landmacht 1902;

de Pensioenwet voer de zeemacht 1902;

de Wet voor het reservepersoneel der landmacht 1905;

de wet van 12 Juli 1895 (Staatsblad n°. 104); en

de wet van 2 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 145);

Den Raad van State gehoord (advies van 19 Februari 1918, n°. 59);

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport van Onze voornoemde Ministers van 22 Maart 1918, afd. Dienstplicht, n°. 145M;

Hebben goedgevonden en verstaan vast te stellen de vol-