is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1936, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(Ni 910.) HE NL VIT van i,n 15Jen Aupaim

1936, ter bekendmaking van den tekst der Wet op de Staatsinrichting van Curacjao en tot bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Curagaosche Staatsregeling.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, Minister van Koloniën van 3 Augustus 1936, 7de Afdeeling n°. 17;

Gezien artikel 2 van de wet van 23 April 1936 (Staatsblad n°. 903), houdende herziening van het Eeglement op het beleid der Begering in de kolonie Curapao, zoomede punt 1 der ,,Overgangsbepalingen van de Curasaosche Staatsregeling;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1 . te gelasten, dat de tekst van de Wet op de staatsinrichting van Cura<jao, zooals die bij dit besluit is gevoegd, in het Staatsblad zal worden geplaatst;

2 . te bepalen, dat de Curaqaosche Staatsregeling in werkin» treedt met ingang van 1 April 1937.

Onze Minister v an Koloniën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Weissenburg, den 15den Augustus 1936.

WILHELMINA.

De Minister van Staat,

Minister van Koloniën,

h. colijn.

Uitgegeven den vierden September 1936.

De Minister van Justitie,

van sciiaik.