is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1947, 01-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAPITAALSONTVANGSTEN

AFDELING II. DIRECTIE VAN DE LANDBOUW.

Onderafdeling IX. CULTUURTECHNISCHE AANGELEGENHEDEN.

Paragraaf 2. Algemeen.

Artikel

61 Terugbetaling van voorschotten van uitvoering „vrij-werk"-objecten.

Onderafdeling X. BOSWEZEN EN JACHT.

Paragraaf 2. Staatsbosbeheer.

61a Jachtrente, als bedoeld in artikel 74 der Jachtwet 1923.

Onderafdeling XIII. HERSTEL VAN DE LANDBOUW. Paragraaf 1. Rijksdienst voor Landbouwherstel.

62 Ontvangsten van kapitaalsvoorschotten aan lucerne-drogerijen.

AFDELING IV. DIRECTIE VOOR DE VOEDSELVOORZIENING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER.

Paragraaf 1. Algemeen.

63 Bijdrage van het Personeel op Arbeidsvoorwaarden Voedselvoorziening in het Spaarfonds.

HOOFDSTUK XII.

Departement van Sociale Zaken.

ONTVANGSTEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING V. VOLKSGEZONDHEID.

Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER.

50 Ontvangsten wegens verhuur van barakken aan sanatoria, enz.

AFDELING IX. REPATRIËRING.

51 Ontvangsten betreffende afgesloten dienstjaren.