is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1947, 01-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel II.

Ter voorziening in kasbehoeften kunnen desgevorderd schatkistbiljetten of schatkistpromessen worden uitgegeven, schatkistbiljetten worden beleend en leningen op korte termijn worden gesloten, een en ander tot een zodanig bedrag als nodig is ter verkrijging van een som van ten hoogste vier milliard gulden.

Artikel III.

Deze wet wordt geacht in werking te zijn getreden 1 Januari 1948.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Amsterdam, 18 December 1947.

WILHELMINA.

De Minister van Financiën,

P. LIEFTINCK.

Uitgegeven de zesde Februari 1948.

De Minister van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN.