is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1947, 01-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeling

Onderafdeling

Paragraaf Artikelen

Geraamd

OMSCHRIJVING voor 1948

III Ontvangsten van algemene aard van

het Ministerie Memorie _

1 Algemene ontvangsten ........ Memorie

2 Opbrengst van de verkoop van overtollige

roerende goederen Memorie

IV Overige ontvangsten . 705 250

3 Inhoudingen op grond van artikel 15a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op grond van artikel 14 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit 636 690

4 Inhoudingen voor inkoop van diensttijd

voor pensioen 68 560

5 Terugontvangen te veel betaalde bedragen betreffende afgesloten dienstjaren Memorie

6 Ontvangsten betreflende afgesloten dienst-

jaren Memorie

7 Onvoorziene ontvangsten Memorie

II Volkshuisvesting 28 059 076

I Algemeen beheer 50000

8 Algemene ontvangsten 50 000

9 Opbrengst van de verkoop van overtollige

roerende goederen Memorie

IV Uitvoering Bouw en Financiering . . 27 934 076

10 Rente van voorschotten ingevolge artikel

56 der Woningwet 16 511 846

11 Rente van voorschotten ter voorziening

in de huisvesting van Rijkspersoneel . . 10 88/

12 Rente van voorschotten aan gemeenten

voor het verkrijgen van eigen woningen Memorie

13 Rente van hypotheken inzake woningbouw 16 413

13a Aflossing van voorschotten ingevolge

artikel 56 der Woningwet 11 374 072

13b Aflossing van voorschotten aan gemeenten

voor het verkrijgen van eigen woningen Memorie 13c Aflossing van voorschotten ter voorziening in de huisvesting van Rijkspersoneel 3 195

13d Aflossing van voorschotten onder hypothecair verband voor verdere woningbouwvoorzieningen 17 663