is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1947, 01-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeling

Onderafdeling

Paragraaf Artikelen

Geraamd

OMSCHRIJVING voor 1948

I

Y ! Exploitatie ...... i 75 000

14 Restituties van te veel uitbetaalde voorschotten op de bijdragen over afgesloten dienstjaren en restituties van genoten bijdragen in verband met batige saldi op de exploitatie van woningwetwoningen

over het lopende dienstjaar Memorie

15 Uitkering aan het Rijk ingevolge artikel

74 der Woningwet • 75 000

16 Uitkering aan het Rijk ingevolge Koninklijk besluit van 6 November 1919, n . 51 (Middenstandswoningbouw) Memorie

VI Provinciale Directies Memorie

17 Algemene ontvangsten Memorie

18 Opbrengst van de verkoop van overtollige

roerende goederen Memorie

III Rijksdienst voor het Nationale Plan . . Memorie

I Algemeen beheer Memorie

19 Algemene ontvangsten Memorie

20 Opbrengst van de verkoop van overtollige

roerende goederen . Memorie

IV Rijksgebouwendienst 211550

I Algemeen beheer 211 550

21 Algemene ontvangsten 211 550

22 Ontvangsten betreffende exploitatie van

Rijks- endoorhetRijkgehuurdegebouwen Memorie

23 Opbrengst van de verkoop van overtollige

roerende goederen • . • * Memorie

II Huisvesting ■ • Memorie

24 Ontvangsten betreffende exploitatie van

Rijks- en door het Rijk gehuurde gebouwen Memorie

III Nieuwbouw Memorie

25 Ontvangsten betreffende exploitatie van Rijks- en door het Rijk gehuurde gebouwen Memorie

26 Ontvangsten betreffende de bouw van onroerende goederen Memorie

IV Onderhouds- en uitbreidingswerken . Memorie

27 Ontvangsten betreffende exploitatie van Rijks- en door het Rijk gehuurde gebouwen Memorie