is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1947, 01-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeling

Onderafdeling

Paragraaf Artikelen

OMSCHRIJVING Geraamd

voor 1948

28 Ontvangsten betredende de bouw en het onderhoud van Rijksgebouwen .... Memorie

V Legering Memorie

29 Ontvangsten betreffende exploitatie van Rijks- en door het Rijk gehuurde gebouwen Memorie

30 Ontvangsten betreffende de bouw en het onderhoud van Rijksgebouwen .... Memorie

VI Electroteehniek Memorie

31 Ontvangsten betreffende exploitatie van Rijks- en door het Rijk gehuurde gebouwen Memorie

VI1 Constructie Memorie

32 Ontvangsten betreffende exploitatie van Rijks- en door het Rijk gehuurde ge-

bouwen Memorie

V Rijksdienst voor de uitvoering van werken 234 000

I Algemeen beheer g 000

33 Algemene ontvangsten Memorie

34 Opbrengst van de verkoop van overtollige

roerende goederen g 000

IV Werken 225 000

j 35 Ontvangsten in verband met huur en gebruik van werkkampen 225 000

36 Rente van voorschotten Memorie

37 Aflossing van voorschotten Memorie

38 Terugstorting door gemeenten e.a. wegens door het Rijk ten behoeve van de werkloosheidsbestrijding verstrekte voorschot-

li®11 Memorie

39 Opbrengst van de verkoop van overtollige

roerende goederen Memorie

V Provinciale Inspecties Memorie

40 Algemene ontvangsten Memorie

VI College van Algemene Commissarissen

voor de Wederopbouw 120 000

I Algemeen beheer Memorie

: [ 41 Algemene ontvangsten Memorie