is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datum Datum

•Jo. van wet, van Verkorte inhoud

besluit of uitgifte

beschikking

566 22 Dec. '48 31 Dec. '48 Verlenging geldigheidsduur enkele art. van

I 55 (intrekking Besluit Staatstoezicht op de Bossen 1943).

567 22 „ '48 18 Jan. '49 Wijz. begroting 1947 Gemeentefonds.

568 22 '48 18 „ '49 Wijz. begroting 1948 Gemeentefonds.

569 22 " '48 11 „ '49 Begroting 1949 Staatsmuntbedrijf.

570 22 " '48 7 „ '49 Wijz. begroting 1946 Tweede Hoofdstuk.

571 22 '48 7 „ '49 Wijz. begroting 1947 Tweede Hoofdstuk.

572 22 " '48 28 „ '49 Goedkeuring Protocollen betr. bestrijding

handel in vrouwen en kinderen.

573 22 „ '48 21 „ '49 Ongegrondverklaring beroep A. van Wou¬

denberg.

574 22 '48 7 „ '49 Toepassing art. 24 der Comptabiliteitswet

m. b. t. Hoofdstuk Acht A begroting 1947 en 1948.

575 22 , '48 30 Dec. '48 Verlenging machtiging op de Chef v. d.

Generale Staf betr. inkwartieringen enz.

576 23 „ '48 27 „ '48 Verlenging tijdelijke opschorting v. d. heffing

v. enige invoerrechten.

577 23 , '48 30 „ '48 Wijz. regeling salariëring gepens. Ned.

Ind., Surinaamse en Cura?aose overheidsdienaren.

578 23 „ '48 30 „ '48 Wijz. Verplegingsbesluit 1928.

579 23 '48 30 „ '48 Uitvoering Tabakswet.

580 24 " '48 1 Febr. '49 Toepassing art. 24 der Comptabiliteitswet

m. b. t. Hoofdstuk Zes begroting 1947 en 1948.

581 24 „ '48 30 Dec. '48 Wijz. I 253 (vaststelling premie voor de

verplichte ziekteverzekering).

582 28 „ '48 11 Jan. '49 Gedeeltelijke i.w.tr. I 470.

5g3 28 " '48 21 „ '49 Besluit Demobilisatievoorzieningen Indonesië.

584 29 „ '48 18 „ '49 Wijz. Sera- en Vaccinsbesluit.

585 30 " '48 18 ,, '49 Hernieuwde vaststelling v. d. premie bed.

in art 27 lid 3 der Kinderbijslagwet. 5gg 30 '48 4 Febr. '49 Toepassing art. 24 der Comptabiliteitswet

m. b. t. Hoofdstuk Acht B begroting 1947 en 1948.

587 3i '48 15 „ '49 Bekendmaking monetare overeenkomst Ned.

Gr. Britt. en N. Ierl.

Afgesloten 14 April 1949.