is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons besluit van 5 Juni 1920 (Staatsblad no. 285) tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet (Staatsblad 1919 no. 524);

2'. het besluit van 6 September 1941 (Nederlandse Staatscourant van 17 September 1941, no. 181) tot aanvulling van artikel 61 van Ons besluit van 5 Juni 1920 {Staatsblad no. 285) tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet (Staatsblad 1919, no. 524);

3 . het besluit van 9 Juli 1942 (Nederlandse Staatscourant van 9 Juli 1942, no. 131), tot wijziging van Ons besluit van 5 Juni 1920 (Staatsblad no. 285) tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet (Staatsblad 1919, no. 524), en tot wijziging van het keuringsregulatief;

4 . het besluit van 5 Juni 1944 (Nederlandse Staatscourant van 11 Juli 1944, no. 133) tot tijdelijke afwijking van het bepaalde bij Ons besluit van 5 Juni 1920 (Staatsblad no. 285) tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet (Staatsblad 1919 no 524).

Artikel 2

Ons besluit van 5 Juni 1920 (Staatsblad no. 285) tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet (Staatsblad 1919, no. 524), zoals dit besluit nader is gewijzigd en aangevuld, wordt als volgt gewijzigd en aangevuld:

I

Artikel 7 wordt gelezen als volgt:

„De slachtdieren worden, na voorafgaande bedwelming, door verbloeding zo snel mogelijk gedood.

De bepalingen omtrent bedwelming zijn niet van toepassing op slachtdieren, waarvan het vlees is bestemd voor consumptie door Israëlieten en welke in verband daarmede bestemd worden voor halssnede volgens de Israëlietische ritus."

II

Het laatste lid van artikel 10 vervalt.

III

Na artikel 10 wordt ingevoegd een nieuw artikel, genummerd 10a en luidende als volgt:

„Artikel 10a.

Het slachten volgens de Israëlietische ritus mag slechts geschieden in door de Minister aan te wijzen openbare slachthuizen.