is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling XI. PERSRAAD / 30 000

Artikel

364 Personeelsuitgaven 12 530

365 Algemene uitgaven 17 470

Onderafdeling III. BUREAU PAPIERVERDELING

PERS . . . 90 000

366 Personeelsuitgaven 55100

367 Algemene uitgaven 34 900

AFDELING X. VORMING BUITEN SCHOOLVERBAND 6 915 605

Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER 183 353

369 Personeelsuitgaven 183 353

Onderafdeling II. JEUGDZAKEN 5 572 420

Paragraaf 1. Kampwerk voor jongens 1 946 960

370 Personeelsuitgaven 653 360

371 Algemene uitgaven 352 000

372 Overige uitgaven voor de kampbevolking 941 600

Paragraaf 2. Kamp- en internaatswerk voor meisjes . 8-54 960

373 Personeelsuitgaven 264100

374 Algemene uitgaven 182 500

375 Overige uitgaven voor kamp- en internaatswerk voor

meisjes 408 360

Paragraaf 3. Overige uitgaven voor Jeugdzaken ... 33 500

376 Subsidie aan de Federatie van Mediseh-Opvoedkundige

Bureaux 33 500

377 Subsidie aan kampen en internaten op confessionele

basis voor jongens Memorie

378 Subsidie aan kampen en internaten op confessionele

basis voor meisjes Memorie

Paragraaf 4. Vrije jeugdvorming 2 737 000

379 Subsidiën aan instellingen en verenigingen, werkzaam

op het gebied van de Vrije Jeugdvorming 1 200 000