is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 17:

Artikel 17. Schepen, motoren en materialen in eigendom van de Staat, waarvan de waarde wordt verrekend met uitkeringen ten behoeve van de vlootreconstructie Grote-,

Korte- en Kustvaart f 163 553 000,—

waarvan wordt gefinancierd door reders of door aanvullende herstelkredieten 63 786 000,—

f 99 767 000,—

Aangewezen voor toepassing van artikel 19 van het Besluit Scheepvaartfonds 1944 (Staatsblad n°. E 23).

waardoor het artikel wordt verhoogd met

f 16 919 000,—

Artikel 18:

Artikel 18. Uitkeringen en kredieten inzake de vlootreconstructie Grote-, Korte- en Kustvaart f 24 167 000,—

waarvan wordt gefinancierd door reders of door aanvullende herstelkredieten 9414 000,—

14 753 000,—

Aangewezen voor toepassing van artikel 19 van het Besluit Scheepvaartfonds 1944 (Staatsblad n°. E 23).

waardoor het artikel wordt verminderd met

f 10 119 000,—

Ontvangsten.

Artikel 22:

Artikel 22. Wegens verkoop van schepen, materialen, enz. aan derden:

Nederlands-Indische Regering . . . f 4 388 000,—

Andere verkopen. . f 21 049 000,—

waarvan ten gunste van het Staatsprijsfonds .... 3 950 000,—

17 099 000,—

21 487 000,—

waardoor het artikel wordt verminderd met

f 27 529 000,—