is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht ^eltveiligheden, automaten, schakelaars en dergelijke van . kracht- en verwarmingsinstallaties moeten doelmatig gescheiden ]n aangebracht.

nodjnSchakel" en verdeelinrichtingen moeten zijn voorzien van de faZe°H aanduidingen ten dienste van het bedrijf. De polariteit of Zijn „ r delen moet duidelijk door verschillende kleuren kenbaar

Jn Semaakt.

Artikel 19

in art?/- fc^akel- en verdeelborden geldt, onverminderd het bepaalde Schakel- en ver18, het volgende: deelborden en

faj \rj ' -rekken

°Pgestelrl t0gen de Wand bevestigde borden moeten zodanig zijn 8°ed"to aa" de achterzijde een vrije ruimte bevindt, die

^eZe i e=ankelijk is, bij een totale lengte van 6 meter of meer moet ^eten'™16 aan beide ®inden Soed toegankelijk zijn. De toegangen

(b) ~°°r ®oed afsluitbare deuren kunnen worden afgesloten;

^er aann 'f®611 de wand bevestigde borden moeten de verbindingen Ios§emaakt leidin§sn aan de voor- of zijkant gecontroleerd en êernakkpi-i ,unncn worden, tenzij de borden aan de achterzijde

(c) bereikbaar zijn;

d.® hieron de wand bevestigde schakel- en verdeelrekken moeten 2lide af gePlaatste toestellen en aangesloten leidingen van de voorerwijderd en aangebracht kunnen worden.

, Artikel 20

• On l

fccumU]atS epen' welke met een noodgen erator of met een nood- Noodschakelbord '^elbord /u^oatterij zijn uitgerust, moet een afzonderlijk noodscha*ndien een ee" afzonderlijke noodkastenbatterij zijn aangebracht.

^astenbatteri.'00 ?e-nerator aanwezig is, moet dit schakelbord of deze

2. g- ^ 1 na"'J deze generator zijn geplaatst.

dichtingaa°^ziSbeid van een noodaccumulatorenbatterij moet een y°°dschakelborHZ1SfZ^n' waardoor deze batterij automatisch op het odra de netsna„ °p de noodkastenbatterij wordt aangesloten,

Ptisch sein "uDg we§va't en tegelijkertijd de machinist door een dt gewaarschuwd.

hoofdstuk v

Electrische toestellen

1 Stro Artikel 21

^örandbaar of6^6 v^en, van electrische toestellen moeten op Algemene eisen eriaal zijn aangebracht aar niet hygroscopisch isolatie-