is toegevoegd aan uw favorieten.

Goudland; tweewekelijks tijdschrift voor de katholieke welpen en verkenners van Nederland, jrg 3, 1936-1937, no 6, 13-02-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

precies begrepen hebt waarom het spoor in het eene geval zus, in het andere zo is. En als dat gebeurd is, maak dan een gipsafdruk, om te bewaren en later te controleren wanneer je weer een dergelijk spoor tegenkomt. Veel verkenners doen het omgekeerd, en brengen het dan ook niet ver; zij zoeken sporen en gieten die met gips, en gaan dan thuis ineen boekje zitten kijken wat voor een beest het was. En zij zijn tevreden als ze maar zoveel mogelijk verschillende soorten dieren kunnen verzamelen. Niet dat je zo nooit moet doen; integendeel, als je een interessant spoor vindt, en je komt er niet achter wat voor beest dat was, neem het rustig mee en probeer het te weten te komen,

maar doe dit alleen als je er toevallig eens op stoot en noem het geen'training in speuren! Vogelsporen zijn ook al heel gemakkelijk, omdat je ze nogal eens kunt zien maken; ook rattensporen lenen zich goed voor beginnend speurwerk; zoek eens uit op welke plaatsen van de sloot het dier te water gaat, en hoe het in zijn nest komt; dit laatste ligt net onder water, en hij bereikt het altijd van het water uit; je ziet dan de sporen op de bodem, en als je die volgt vind je ook het nest. Steek er je hand eens in, of een stok; je voelt dan dat er gauw een

bj • _ ■ _ |Hè ■ ■ Hilde irotc Broederschap

„Sf. Martinusgroep" Voorburg. _.• , , tmge grepen uit de troepavonden m Taunan. Vooreerst hebben we een paar middagen in onze duinen doorgebracht te Waalsdorp en daar ’t aloude, maar ij ii nooit vervelende spel vlaggenroot ge, -p, ij °i, • daan. Daarna volgde een sluipspel. De j • •• j tt * duinen zijn voor de Haagse troepen en omgeving een ware uitkomst. De troepavonden hebben we deze maand hoofdi f..i j i t • , i r zakeiiik cioorgebracnt int oeoerenen van de 3e klaseisen. Dit was niet overij. i , „ i , , • bodig. Vooral het knopen was n struikei hink J~)p P T ’s waren nov de besten , c j D, r u in het knopenleggen. t Saluut liet ook ,r t j nog wel wat te wensen over. Fr werd °,, , , vooreers gevraag , oe es ueren as er een priester me ns eer passeer. Vervolgens als er n begrafenis passeert. Tot slot hebben wede morgenoefeningen en de formatie nog eens beoefend. Dat erin vri' oed a ging vrij goe ten troep houdt en krijgt dan z n vaar■• , -j ij ■ , digheid, als men de gewone eisen nog °, | ° eens P ' u ... . u ~ . , .... .. Huldiging Holland-lndie-vliegers. Topspanning op ’t vliegveld te Batavia! Er worden Holland-Indië vliegeniers verwacht. leder ogenblik kunnen ze aankomen. Op ’t terrein publiek met kijkers,

persfotografen, radioreporters. Inde lucht: vliegtuigen om de dappere welkom te heten. Daar komt , , , . .tn o i itn * ferfte eskader al aan! D,c De kele bemanning wordt gehuldigd! Cadeaux, speechen van den legercomman,’y ~ & , dant, van den G. G. en van den ver-5 j- j t j- i tegenwoordiger der Indische vorsten; b j • j i • sPeecken vol waardTng ™or de schitt,ercnde Prestatle’ vol waardering voor de record-verbetering, niettegenstaande i *l**l ij • er zoveel moeilijkheden te overwinnen waren. , £ Nog is de huldiging aan de gang, of daar komt’t tweede eskader al inzicht! , De „Kieviet landt; weer cadeaux, ~ ” , ~ ■■ , , , weer speechen, weer juichende mensen! Allemaal zijn ze hinnengevlogen en gehuldigd Natuurlijk moeten ook de vlie. ° ’ ~ , , SeJ!ers woordJe SPreken .voo| de rad!°'. aar ,onP ,mannen z,l>a keter thuis m de cockpit, dan voor de microfoon. Toch doen die weinige, onbehol,,° , , pen woorden de massa weer losbarsten f,.• . , , m enthousiast gejuich! De huldiging is afgelopen. Maarde .Gouverneur Generaal met zijn echtgenot£> df; Indische vorst cn vorstin> de legercommandant en de vliegeniers zijn bij elkander! Daar moet op gefeest worden! Er volgt ’n exclusief kampvuurprogramma. Kampvuur van vliegeniers? Wel nee!

bocht moet komen; om het helemaal te zien moet je er een uitgraven. En dan: op jacht, naar hazen en konijnen. Zie hoe ze hun sporen maken, en wat voor verschil er tussen is; zoek waar ze gerust hebben, en waar geknabbeld aan de bladeren of aan de boomschors. Je zult merken, dat deze paar doodgewone beesten ook hun spöorpuzzles maken! En tegen dat je er daar een stel van hebt opgelost, kun je op edeler wild uit. En dan zul je zien, dat dat nog meevalt.

’t Was de prljsuitdeling van ’n Vcrkenr : Kiik Vooruit" " * Revue van de Kath. Verkenners van het Adjuncfenaat Den Haag. tt- , , , , , Fit en fijn hebben zeker al die mensen zich gevoeld, die Zondagavond 31 Jan. t veebouw voor Kunsten en weten, . j r-- schappen uitstroomden. Fit en fijn wai j i • , } . , ren ook de welpjes nog, al wast al i lang voorbij jonge wolven-bedtijd. Fit en fijn voel je je, as je je zorgen de baas bent en dat ben je, als je bent i **i tz"i tt ■,< , wezen kijken naar ..Kijk Vooruit de 1937-Kevue van de Haagse Katholieke ,r , & Verkenners. Dat ’t samenstellen van zo’n revue bij „ , „ , , Gerard van Doorn en t regisseren bi) j u tu • ~ , , den heer Heemann m goede handen is, bewees „Geeft Acht” ’t vorig jaar al„Kijk Vooruit” heeft bij de vorige revue . r■l -j ri • , ?, ■ “ets aa” f|lsheid en «eurigheid mgeboet – ,heeft ln menl§ °Pzlcht nOS Se' wonnen! Als we op ’t punt staan.... Ik zeg: „rr,, . r , ° „we , want van t begin af doen we ~ , ° , allemaal mee; bij n Verkenners-revue is ’t voetlicht er maar „voor spek en bonen” en doen de mensen, aan beide kanten van -t souffleurshok, mee met hart en ziel, met kelen, armen en benen.... Ik zeg dus; als we op ’t punt staan, prof. Denker groots te huldigen voor z’n nieuwste uitvinding, komen we tot de ontstellende ontdekking, dat

136