is toegevoegd aan uw favorieten.

Goudland; tweewekelijks tijdschrift voor de katholieke welpen en verkenners van Nederland, jrg 3, 1936-1937, no 6, 13-02-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t koffertje met de uitvinding gestolen Jtioet zijn. ’t Is ’n héél merkwaardig koffertje, ’t Instrument, wat er inzit, Vervult n.l. ogenblikkelijk iedere wens. Dat ondervinden ’t eerst ’n paar verkenners, die aan ’t spoorzoeken zijn. Ze kunnen de morse-brief, die erbij zit, met goed ontcijferen en worden dadelijk uit de brand geholpen dooreen keurig ballet van levende morse-tekens. Even later zegt er een; „Loop voor mijn Part naar de Kozakken, en meteen zien we ons ’n Kozakken-tafereel voor ogen getoverd. Zo komen we ook nog terecht bij dansende zigeunerinnen en op de maan, naar ’n Faust-ballet wordt gedanst. De leidster van deze baletten, mevrouw Lauda Stradowska, heeft éér van haar werk!

Intussen zoekt mevrouw Denker, met ’n baron, die van z’n eigen uitgeslapenheid wel erg overtuigd is, nog steeds naar de uitvinding. Er is ook ’n theaterdetective aan ’t werk gezet; ’t blijkt echter al gauw, dat hij helemaal geen detective is, maar hij wordt ’n handje geholpen door mejuffrouw Angelique Jansen, wèl ’n echte detective, ’t Hele gezelschap belandt ten slotte ineen kamp van Verkenners en Welpen, die iets van hun spel laten zien. ’t Stuk is nu besproken. Rest ons de Pauze. Ja, de pauze, die was zoals pauze’s nu eenmaal zijn, waar iets van Verkenners te doen is: vlot en gezellig; roezemoezig druk in zalen, gangen en foyers. ’t Is fijn zo’n avond met z’n allen uit!

De Hoofdkwartierscommissaris was er en de H.V.G., de oud-Hoofdverkennersgeestelijke en oud-akela’s met echtgenoten; Commissarissen van echtgenoten, en allemaal vond je inde zaal je eigen Hopman, je eigen vaandrig, alle mensen van je eigen groep en andere. ... .In 1938 komen we wéér samen in ’t gebouw, om de huldiging van prof. Denker wèl door te laten gaan. Dit betekende zoveel als de belofte voor ’n volgende revue. ledereeen, die „K-"’ Vooruit” gezien heeft, is dan vast wéér present. Maar éérst gaan we met z’n allen naar de Wereld-Jamboree, naar die grote tentenstad, we pakken onze zakken en verhuizen allemaal naar de Jamboree in Bloemendaalü

HET JAHt«SEEH«EKJE.

ii EER en meer naderen we het ogenblik van de ■TI grote actie, die een groots propagandistisch succes voor de Jamboree moet gaan worden: de verkoop van de „U komt!” brochure. In stapels en rijen liggen de tienduizenden boekjes te wachten om in pakken afgeteld te worden, gereed voor verzending naar de propagandaleiders door geheel Nederland. Eind Februari en begin Maart stort de lawine van Jamboree-brochures zich over geheel'ons land uit, m banen geleid door ons keurig corps van tweemaal tienduizend welpen, verkenners en voortrekkers. Een unieke kans om hun kunnen te tonen en tegelijk een ongeëvenaarde toets voor onze houding en correctheid! Akeela, hopman en oubaas zullen daar het hunne van zeggen op de vooravond van de actie. Uit het buitenland kwamen reeds de voorlopige opgaven van deelnemers binnen. In Groot Brittannië gaven zich al 10.000 jongens op, terwijl het contingent vastgesteld is op 8000. In schepen met 1000 verkenners elk zullen ,ze het Kanaal oversteken. In dit aantal is begrepen een afvaardiging van 1500 uit Schotland, 225 uit Wales, 170 uit Ulster, 80 uit de lerse Vrijstaat, 1000 uit Londen en verder deelnemers o.a. uit: Zuid-Afrika, Australië, Canada, Brits-Indië, Nieuw Zeeland, Malta, Gibraltar en Earbados. Er zal een troep met 23 B. E. verkenners meekomen, waaronder kreupelen en blinden. Van College komt een troep blinde verkenners. In Ned. Oost-Indië wordt in begin Juni al een samenkomst van het contingent gehouden, medio Juni 15 de afvaart uit Tg. Priok, medio Juli aankomst m Nederland. Ue kranten meldden het bezoek van den inlandsen vorst Z. H. Pangerang Adipati Ario Mangkoenagoro VIL Ook voor ons was de komst van Z. H.

van betekenis, daar de vorst beschermheer is der Javaanse Padvinders Organisatie. Een onderhoud dat onze wnd. Hoofdcommissaris Gen. Behrens met den vorst had, heeft tot het resultaat geleid, dat deze vereniging van inlandse padvinders zich thans internationaal aansluit en eveneens een afvaardiging van inlandse verkenners naar de Wereld-Jamboree zal zenden. Deze aansluiting is daarom van zoveel betekenis, omdat dit de eerste inlandse padvindersorganisatie is die zich thans aansluit. Voor wie graag weten hoe de voorlopige opgaven luiden uit het buitenland kunnen we nog vermelden, dat Amerika opgaf 1000; Frankrijk 2500, België, Denemarken, Noorwegen 500; Polen, Tsjecho-Slowakije, Zwitserland, Zweden 400; Luxemburg 275, kleinere contingenten uit: Armenië, Letland, Finland, Portugal, Ijsland, Griekenland, Rusland, Oostenrijk, Estland, Roumenië, Litauen en Iran. Alle opgaven zijn nog niet binnen. Ten slotte dit keer nog een „tip” tot besluit. Wie daar nog niet mee begonnen is, doe dat nu en SPAAR! Spaar via je hopman, en maak daarbij gebruik van de speciale Jamboree-spaarkaarten, die de Rijkspostspaarbank heeft uitgegeven en die je via je leiders kunt krijgen. Elke vijf cent is een spaarzegel, twintig zegels is een volle kaart en twaalf volle kaarten betekent: Kampgeld betaald! alles wat daarna komt is extra geld, dat je dan vrij hebt om alle mogelijke fijne herinneringen aan deze 5e Wereld-Jamboree te kopen. Maar behalve dat, help je meteen de penningmeester van deze Jamboree vast aan gelden om daaruit de opbouw en fouragering van het kamp te bekostigen en dat vergemakkelijkt zijn taak aanzienlijk. Spaar en succes met „U komt!” Voor de Commissie voor Pers en Propaganda Wereld-Jamboree 1937, TON KOOT.

137