is toegevoegd aan uw favorieten.

Goudland; tweewekelijks tijdschrift voor de katholieke welpen en verkenners van Nederland, jrg 6, 1939-1940, no 7, 02-03-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVEN AAN FRITS

BESTE FRITS. Je vaeantie zit er natuurlijk ook weer op en je hebt vaarwel gezegd aan het vrije genieten van sneeuw en ijs. Ja, nu heb je inderdaad „buitenleven” volop kunnen nemen. Slechts een enkele dag was het mis met het weer, maar voor de test, prachtig! Nu, met de aanvang van het nieuwe jaar, ben je weer met frisse moed aan de gang geslagen met je studie en toch ook met je verkennersleven? Natuurlijk mag je, zolang er ijs is, daarvan profiteren, maar klaar moet je zijn als P.L. wanneer dit achter de rug is en de gewone troep- en patrouille bijeenkomsten weer gauw beginnen. Je jongens verwachten nu iets van je over de tweede-klas-eisen. Ik heb de nieuwe kaart van de tweede-klas-eisen voor me liggen. Daar staat als eerste eis: liturgie. Je haalt er je neus toch niet voor op als „te saai” of „te moeilijk?” Dat idee Zet je dan maar uit je hoofd, het valt mee. Ik ga je geen cursus hierin geven, dat moet je aalmoezenier tnaar opknappen. Maar wat je in het algemeen dient te weten wil ik je hier geven; Je moet in hoofdlijnen de betekenis van de H. Mis d.w.z. Van de voornaamste delen er van, kennen; de kleuren van de Misgewaden en wanneer deze gebruikt worden; misschien nog de indeling van het missaal en de betekenis van de geladen die de priester onder de H. Mis aan heeft. Je zult Zeggen: „maar dat gaat verder dan de eigenlijke eis. We komen in het insigne terecht”. Je hebt gelijk Frits. Dat was pok mijn bedoeling. Je hebt nu eens de kans deze eis als insigne af te werken. Je weet dan heel wat meer. Ga met deze eis niet op eigen houtje beginnen. Of je aalmoezenier bf de hopman moet jouw en de jongens daarin spoorwijs maken, om verkeerde verklaringen te voorkomen. Over de tweede eis: „Eerste Hulp”, praten wij niet. We hebben afgesproken dat je dat nagaat in Goudland waar geschreven wordt over het insigne ambulance. Nummer drie is niet de meest geliefde eis onder jullie. Toch is dat jammer. Seinen is een mooie eis. Daar kun je in je Vrije tijd heel wat mooie spelen mee doen. Het heeft ook svel degelijk nut tegenwoordig. Of heb je er nog niet van gehoord dat ook in ons land verkenners dienst doen als seiners en kustwachters, als helpers in ’s lands dienst in deze moeilijke tijd? Dat kan inde toekomst misschien nog meer nodig worden. Het is gek dat hier, inde plaats waar ik Schrijf, het seinen nogal geliefd is en bijna allen dit insigne gaan halen. Waar ligt dat verschil nu in? Ik weet het ook niet. Leert de Code te moeilijk aan? Nu dan wil ik je een keel gemakkelijk te leren code geven. Eerst volgen de letters met betekenis, daarna de uitleg. a = Antón n = noorden b = bökklnwagen o = oorlogsvloot^ c = commandobrug p pér motorfiets^ d = dorsvlegel q = qüölsdorp in nood e = eend r = revolver^ f = feestgenoten s “ seinsleutel g = grootmoeder l=3 toon h = huisbezitter u = uniform i = iémand v = vacJntTeoord j = ja, o zö mooi w = waarborgsom^ k = kloosterpoort x = zonder slagwoord 1 = likdöörnsnljdèr Y yorker moorkop m motor z “ zoeloekaffer

Je ziet hier dus achter iedere letter een woord staan en daarboven de seincode in morse-schrift. Let nu eens op, dan zie je dat iedere lettergreep waar een o in staat een streep krijgt en de andere lettergreep een punt. Alleen de letter x heeft geen eigen woord en daarom plaatste ik daar: „zonder slagwoord”. Je leert nu dit alphabet met deze woorden van buiten. Niet allen ineens! Je hebt nu geen moeite meer met al die tegenstellingen van buiten te leren zoals dat vroeger geleerd werd van ei s h en t m o ch enz. Ga je nu seinen en je kent niet direct de code vaneen letter, dan denk je maar even aan het woord dat door die letter aangeduid wordt en de moeilijkheid is verdwenen. B.v. u = uniform. De twee eerste lettergrepen hebben geen o, dus 2 punten; de derde een streep omdat er een o in staat. Op de duur zie je bij iedere letter het woord automatisch voor je staan en dan heb je deze woorden niet veel meer nodig. „Zit” het er eenmaal in dan heb je zo nu en dan zo’n woordje maar meer nodig. Bij wat oefening zul je eens zien hoe snel dat aanleert. Maar niet ineen dag alle letters met woorden willen leren en ook het seinen. Verdeel het alphabet in vier delen. Van ieder deel leer je eerst goed de sode en seint daarmee van voor naar achter, door elkaar, met woorden enz. Dan groep twee met één enz. en tenslotte het geheel. Neen, het „seinen” zelf is niet zo moeilijk. Meer moeite zul je hebben met opvangen. Daar is voor de seiner nauwkeurigheid, en bij de opvanger oplettendheid voor nodig. Nou Frits pak je vlag en we gaan seinen. Ga eerst inde ruststand staan. De vlag houd je dus samengetrokken met beide handen vast (fig. 1). Ik ga nu tegenover je staan om

je te controleren of je goed zwaait met de vlag. Daarom ga je nu eerst in seinstand staan. De vlag uitgerold schuin omhoog, boven de linkerschouder uitstekend. De handen komen voor het gezicht; de linkse onder en de rechtse boven. Fig. 2 geeft het duidelijk aan. Nu ga je eerst maar eens een tijdje punten en strepen seinen. Het zwaaien met de vlag moet je eerst goed . leren, dat kun je niet ineens. Je laat je handen nu op borsthoogte zakken

159