is toegevoegd aan uw favorieten.

Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 3, 1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de goedkoopste plaatsen zijn reeds geheel uitverkocht. Derhalve heeft het Bestuur der Haagse C.J.M.V.-padvinders besloten de plaatsen van 75 ent. voor 50 ent. verkrijgbaar te stellen, mits de biljetten vóór 30 Maart a.s. schriftelijk worden besteld bij den Heer A. Rijks Sr., 3e Braamstraat 7, te ’s-Gra-

WEEST PARAAT

venhage. Na 30 Maart wordt geen reductie meer gegeven. De voorstelling zal plaats hebben in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te ’s-Gravenhage. Een tjokvol huis zij de Haagse C.J.M.V.’ers toegcwenst. Men kan weer rekenen op een genoegelijkc avond.

Mussolini en zijn leefregel

Mussolini is bijna 55 jaar. Hij heeft het natuurlijk zeer druk, maar zijn gezondheid is best. In meer dan veertien jaar heeft hij nog geen enkele dag door ziekteniet kunnen werken. Hij werkt van 12 tot 14 uur per dag. Hoe hij het aanlegt om gezond en fris te blijven, heeft hij aan een interviewer uitgelegd, terwijl hij gezeten was aan zijn schrijftafel in zijn werkkamer op het Palazzo Venezia te Rome, met een grote mand fruit voor zich: „Ik ben bijna volkomen vegetariër”, zei hij. „Alcohol acht ik schadelijk, zowel voor de mensen zelf als voor de gemeenschap. Ik drink nooit sterke drank. Aan officiële diners neem ik soms wat wijn. Ik ben niet tegen een gematigd gebruik van tabak, maar sinds de wereldoorlog heb ik niet meer gerookt. Ik eet enkel eenvoudige spijzen, zoals de boerenstand ze gaarne eet, en veel fruit. Ik gebruik thee noch koffie, maar soms drink ik lindebladthee. Voor degenen, die lichamelijke arbeid verrichten, is het goed matig wijn te drinken. Zodra ik sporen van ongesteldheid voel, vast ik tenminste volle 24 uur. ledere dag besteed ik 30 a 40 minuten aan lichaamsoefeningen. Bovenal zwem ik gaarne 's zomers en ski ik gaarne ’s winters. ledere dag maak ik een rit te paard. Met alle mechanische sporten ben ik vertrouwd, fiets rijden, motorfiets rijden, autorijden en vliegen. Ook houd ik van wandelen. Ofschoon mijn tijd

van duelleren voorbij is, ben ik nog steeds van overtuiging, dat schermoefeningen uitstekend zijn om het lichaam in orde te houden. Ik slaap zeven tot acht uur per dag, n.l. van 11 uur ’s avonds tot 7 uur 's ochtends. Ik val altijd dadelijk in slaap, onverschillig, wat ik overdag heb gedaan of wat er mij is wedervaren. Ik doe niets om in slaap te vallen en overdag doe ik geen middagdutje. Een middagdutje is het gevolg van te veel eten aan de lunch. In mijn weinige uren van ontspanning lees ik oude of moderne boeken, vooral boeken van politieke of geschiedkundige aard. Maar ik sluit romans niet buiten, wanneer zij de aandacht hebben getrokken. Ik houd ervan op de hoogte te zijn, van wat er nieuw uitkomt. Ik lees ’s zomers meer dan ’s winters en ik geloof, dat ik zowat 70 boeken per jaar lees. Ik heb heel weinig tijd om naar de schouwburg te gaan Het meest houd ik van vrolijke lyrische muziek; de oorlogszuchtige en hartstochtelijke lyriek van Verdi en Wagner en van de humor van Rossini. Ik heb geen hekel aan jazz. Als dansmuziek vind ik jazz amusant. Mijn werk is volkomen geregeld en methodisch. Het maakt mij trots, dat ik mezelf als een eerste klas ambtenaar kan beschouwen. Wanordelijke mensen, verwarde mensen en verknoeiers van tijd ontsla ik”.

94