is toegevoegd aan uw favorieten.

Leidersblad; officieële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1946, no 3, 1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GILWELLCURSUS PROGRAMMA 1946

GILWELLCURSÜS PROGRAMMA 1946 WELPEN. W. 50 17—22 Juni V.K.J.B. W. 51 17—22 Juni V.K.J.B; W. 52 24—29 Juni V.K.J.B. W. 53 24—29 Juni N.P.V. W. 54 1— 6. Juli V.KJ.B. W. 55 1— 6 Juli N.P.V W. 56 B—l3 Juli V.K.J.B. W. 57 B—l3 Juli N.P.V. W. 58 15—20 Juli V.KJ.B. W. 59 15—20 Juli N.P.V. W. 60 22—27 Juli V.K.J.B. W. 61 22—27 Juli N.P.V. W. 62 29 Juli—3Aug. V.K T B W. 63 s—lo Aug. V.KJ.b! W. 64 12—17 Aug. N.P.V. W. 65 19—24 Aug. V.KJ.B. W. 66 26—31 Aug. V.K.J.B. VERKENNERS. V. 48 10—12 Juni V-K J B V. 49 11—22 Juni N.P.V. ' V. 50 18—29 Juni V.K.J.B. V. 51 24 Juni—s Juli V.KJ.B, V. 52 25 Juni—6 Juli N.P.V V. 53 2—13 Juli V.KJ.B. V. 54 B—l9 Juli V.K.J.B. V. 55 9—20 Juli N.P.V. V. 56 16—27 Juli V.KJ.B. V. 57 22 Juli—2 Aug. V.K.J.B. V. 58 23 Juli—3 Aug. N.P.V. V. 59 30 Juli—lo Aug. V.K.J.B. V. 60 3—ll Aug. (verkort) V.KJ.B.

V. 61 6—17 Aug. N.P.V. V. 62 10—18 Aug. (verkort) V.KJ.B. V. 63 13—24 Aug. V.K.J.B. V. 64 20—31 Aug. N.P.V. V. 65 19—30 Aug. V.K.J.B. VOORTREKKERS, V.T. 6 3—lo Aug. N.P.V. V.T. 7 10—17 Aug. VJK.J.B. V.T. 8 17—24 Aug. N.P.V. V.T. 9 24—31 Aug. V.K.J.B INLEIDIN GSCURSUSSEN VOOR VERKENNERSLEIDERS. Februari 1946: Aantal deelnemers; Gouda: 25, G: 13, NTB: 6, A; 6 Leiden: 22, G; 13, NTB: 1, A: 8 INLEIDINGSCURSUSSEN VOOR WELPENLEIDSTERS. Februari 1946: Enschede: 27, G: 18, NTB: 6, A: 3 Den Haag: 32, G: 23, NTB: 1, A: 8 Den Haag: 31, G: 29, NTB: 1, A: 1 Kerkrade; 25, G: 18, NTB: 2, A: 5 Nijmegen: 26. G: 21, NTB: 3, A: 2 Roermond: 29, G; 18, NTB: 5, A: 6 Zaandam: 21, G: 13, NTB: 4, A: 4 INLEIDIN GSCURSUS VOOR VOORTREKKERSLEIDERS. Februari 1946: Haarlem: 30, niet voldaan 1.

VOLMACHTEN EN AANSTELLINGEN

*Ol VA. E. A. Schüttenhelm, D.C.C, 102 VA. Mr. J. Mr. L. Th Cals, 103 VA. H. J, van Harderwijk, D.C.C. 104 VA. Mr. F. Janssens, 105 VA. Th. van Steen, 106 VA. Th. van Steen, 107 VA. Dr. G. Panhuijzen, 108 VA. Drs. W. Snitker, 109 A. Br. Amantius, 110 A. J. van Hees, 111 VA. Mr. P. A. M. E. van Velzen, 112 V. Dr. J. P. Boezeman, D.C.C. 113 V. Dr. J. P. Boezeman, D.C.C. 114 V. M. de Poorter, B5 V. Ir. F. Sdhweigman, 116 V. H. J. van Harderwijk, D.C.C. 117 V. Mevr. G. Bosscher-Conijn, A.K.L. 118 V. N. G. Koelink, D.C.C. 119 V. M. Kavelaars, 120 V. J. L. M. Laane, 121 VA. Ir. E. F. E. Bongaerts, 122 VA. Dr. J. Feldbrugge,

H.K.C. Directeur N.H.K. H.K.C. Organisatie H.K.C. Training H.K.C. Beheer H.K.C. Sociale Vorming wnd. H.K.C. Aesthetische Vorming. H.K.C. Katholieke Actieprogramma H.K.C. Pers en periodieken H.K.C. Jongensdubs H.K.C. Jongensdubs H.K.C. Buitenland H.K.C. Voortgezette Training H.K.C. Voortgezette Training Verk. H.K.C. Voortgezette Training Welp. H.K.C. Training Aalmoezeniers H.K.C. Training Verkennersleiders H.K.C. Training Welpenleidsters H.K.C. Training Voortrekkersleiders A.H.K.C 0 raining Zeeverkennersleiders A.H.K.C. Kampeerterrein documentatie Dn.L. en Dn.C Bisdom Utrecht Dn.L. en Dn.C Bisdom Utrecht

15