is toegevoegd aan uw favorieten.

Leidersblad; officieële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1946, no 3, 1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLMACHTEN EN AANSTELLINGEN

123 VA. Dr. ]. Ruijgers, 124 VA. ]. Stumpel, 125 VA. Drs. J. Spekkens, N.H.K. Jan van Nassaustraat 113 en 98.

Dn.L. en Dn.C Bisdom Breda Dn.L. en Dn.C Bisdom ’s Hertogenbosch Dn.L, en Dn.C Bisdom Roermond Geopend: werkdagen 9—12.30 en 13.30 17. Zaterdag 9—13.

DE SCOUT SHOP DEN HAAG TELEFOON 183443, GIRO 199849 Gedeeltelijk uit voorraad leverbaart Installatietekcns voor welpen en ver- ' kenners, geweven per stuk t Ü.2U Tweede-klasee insignes, geweven „ O.ZU Lelie voor DistrictswedStrijden „ 5. Petinsignes' voor Leiders van Zeeverkenners ” 3,3 Onderscheidingstekens K.V. alleen voor welpen ” ■ u Oud Padvinders borstzakinsignes. geborduurd ” 0,30 Schouderbedekkingen voor V.F.s tqeweven, per paar •> Schouderlinten voor V, AV, VT. „ 0.12 Schouderlinten voor verkenners „ U.üö voorloopig uitsluitend in één kleur verkrijgbaar; men dient zelf voor de samenstelling te zorgen. Klassekaarten ” Administratiekaarten *• Sterciskaarten ” Seinfcaarten ” n ic Snelverbanden No I » Snelverbanden No II » Verbanddoosjes •> Driehoeksverbanden (zolang de voorraad strekt 1 per groep) » Appèiboekjes (max. 2 per groep) ~ 1." Fotokaarten van Z.K.H. Prins Bernhard in padvindersuniform „ 0.25 Borstzakinsignes voor Ererangen „ J.50 Knoopsgatinsignes voor welpen en verkenners (zeer beperkte voorraad) •• M0

idem voor V.T. s " 0-50 Mutsinsignes voor PL. zeeverk. „ U.2U Insignes Nat. Diensten geweven „ 0.20 Padvinderskaarten (6 soorten) p. st. „ 0.10 Uniform -en insigne-kaart .. 0.05 Regels van het Spel van Verkennen v. jongens (verkorte uitg. 1945) „ 0.35 Kalenders 1946, 6 bladen (2 maanden op een blad) " ■ Nestdriehoekjes, rood, wit, bruin, grijs en zwart per stuk „ 0.10 Naambandjes, Khaki ondergoed met rode, groene of zwarte letters, minimum afname 144 stuks vaneen soort, éénregelig, per gros ƒ 7.75 Insignes zijn uitsluitend verkrijgbaar mei het fiat van den D.C. of via ingeschreven insigne-secretarissen. Indien mogelijk gelieve men de goederen te doen afhalen, daar. wij wegens gebrek aan personeel en materiaal niet inde gelegenheid zijn ’n groot aantal orders te verwerken. Speciale mededeling voor de Katholieke Jeugdbeweging. Binnenkort verwachten wij het nieuwe borstzakinsigne voor de Katholieke Jeugdbeweging. Wegens het vervalen van het thans voor de verkenners in omloop zijnde embleem is de prijs van dit geborduurde insigne gesteld op f 0.15 per stuk. Het welpen-embleem (geweven borstzakinsigne) blijft voorlopig bestaan, prijs ƒ 0.20 per stuk

Het Leidersblad is een officieële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke jeugdbeweging. Het verschijnt maandelijks. Adres van redactie en administratie: Nationaal Hoofdkwartier, Jan van Nassaustraat 113 Den Haag. Abonnementsprijs voor leden van de Katholieke Jeugdbeweging ƒ5. ; voor leden van andere jeugdorganisaties ƒ 6.-: voor niet-leden ƒ 7.50; losse nummers ƒ 0.75. Het Nationaal Hoofdkwartier vormt de Redactie; veran – woordelijk Hoofdredacteur drs. W. Snrtker, Heemstede. Evulgetur; Hagae Comitis 3.4.1946. F. Grent. ccns, ad hoe dep.

16