is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud-Holland = publ. by the Netherlands Institute for Art History ; onder red. van A.D. de Vries ... [et al.]; nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz., jrg 31, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET TESTAMENT EN DE INBOEDEL VAN

DANIËL GABRIEL FAHRENHEIT

MEDEGEDEELD DOOR

D. S. VAN ZUIDEN.

BEZE natuurkundige, wiens naam in Nederland wel van algemeene bekendheid is, werd den 14 Mei 1686 te Dantzig geboren. Als zoon van een koopman, werd hij voor den handel opgeleid. Hij gevoelde zich echter meer aangetrokken tot de studie der natuur en scheikunde en wijdde zich daaraan met al zijne ambitie. Om met verschillende geleerden in nauwere aanraking te komen, doorreisde hij Duitschland en Engeland en kwam vandaar in Holland, waar hij spoedig leerling en vriend werd van den beroemden Leidschen professor WiLLEM JacOß van ’S-GravESANDE, dien hij zelfs in zijn testament, eenige dagen voor zijn dood gemaakt, legateert de helft van zijn nieuw uitgevonden watermachine met de helft van de opbrengst van het octrooi, dat Fahrenheit daarop gekregen had (zie bijlage). „Toen hij zijne werkzaamheid begon, stond de kunst van thermometers maken op een zeer lagen trap. Voornamelijk werden ze in Italië gemaakt. De verschillende exemplaren stemden slecht met elkaar overeen. Te Leiden zijn nog 2 thermometers, door Fahrenheit vervaardigd, aanwezig. De overeenstemming zijner instrumenten was voortreffelijk. Hij deed de belangrijke ontdekking, dat het kookpunt van water van den barometerstand afhankelijk is. Dat dit hem volkomen duidelijk was, wordt bewezen door het feit, dat hij deze eigenschap wilde gebruiken om den luchtdruk te bepalen; hij vervaardigde den eersten

16*