is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het uitsprak; „Gij en ik, wij hebben dit veroverd. Dit is onze rijkdom; niet het bezit van de massa, maar van den enkeling!”

Kan men hem thans van jaloerschheid betichten? Wellicht! Hiel in faalt de liefde ook de bergliefde.

En toch zou hij, al zij het dan ook met een zucht om wat voorbijgaat, zich kunnen neerleggen bij deze verandering ; zelfs, misschien na een overwinning op zich zelf te hebben behaald de indringster verwelkomen, daar waar hij zich dwaaslijk alleenheerscher waande, indien hij één zekerheid had, namelijk dat deze bergspoor de eenige, de groote heirweg zou blijven van allen, die aldus het hooggebergte willen naderen; dat niet een misplaatste energie en niets sparend winstbejag de schendende hand zou uitsteken naar den eenen top na den anderen, vernietigende de eenzaamheid van het gletschergebied. Dan zou voor allen een gelegenheid bestaan om de hoogalpennatuur van nabij te leeren kennen en bewonderen, zonder dat de onbedorven pracht van de bergen bedreigd zou worden. Dat dit echter een illusie is, vreezen wij maar al te zeer. Ziedaar ook de beweegredenen van het verzet, dat wij alpinisten aan den dag leggen, waar het dit vraagstuk geldt. Want het zou dwaasheid zijn met een schijn van minachting of van vijandschap zich te scharen tegenover de duizenden en duizenden, die de Jungfrau-lift eenmaal op haar top zal vomeeren. Wij zelf zullen ons dan nederzetten te midden van die reizigers, te oud, te zwak of te moe om naar den pickel te grijpen, en dankbaar zullen wij getuigen van de weldaden der Jungfrau-baan. Voor meer dan één zal het uitzicht doorboven een openbaring zijn, al komt het niet als een kroon na de overwinning. Gelukkig hij, die in den waren geest der Bergen, uitziet over het wijde panorama. Intens genietend, onverschillig op welke wijze hij den top heeft bereikt, zal hij kunnen getuigen, dat hij, dank zij de Jungfrau, een schoone herinnering rijker is geworden.