is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistisch jaarboek, jrg 1, 1942, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJDAG 25

Ie KERSTDAG

1933 COLIJN VERBIEDT N.S.B. VOOR RIJKS- EN PROV. AMBTENAREN

ZATERDAG 26

2e KERSTDAG

ZONDAG 27

„zoo GAARNE ZOU IK ZIEN, DAT lEDERE N.5.8.-ER, WIENS MIDDELEN DIT TOELATEN HETZIJ MET KERSTMIS HETZIJ MET OUDEJAAR AAN ONZE VOLKSGENOOTEN DIE MET NOOD OF ARMOEDE TE KAMPEN HEBBEN, lETS AFSTOND, lEDER NAAR ZIJN VERMOGEN, NATUURLIJK NIET BIJ WIJZE VAN AALMOES, MAAR ALS BLIJK VAN OFFERVAARDIGHEID EN MEDELEVEN, HOOP GEVENDE OP EEN TOEKOMST BETER DAN HET HEDEN.”

MUSSERT, 1933.