is toegevoegd aan uw favorieten.

Groningse volksalmanak; historisch jaarboek voor Groningen, 1906, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanteekenen, zoodat weldra een volledig register kan worden opgemaakt van de oude inscriptie’s in ons gewest, welke zulk een belangrijke bron zijn voor de locale geschiedenis.

Dr. G. A. Wumkes.

Zeerijp, 19 October 1905.

Maliebaan te Groningen.

Saturni 21 Martii 1646.

Is geresolveert ende vaste gestelt, dat alhier van

omtrent Jacobinerdwenger aff tot nae Steentilldwenger binnen dese stadt een maillebaene’) gemaeckt sal worden, nae de plans, huyden inden Raad vertoont, welcke baene sal wesen twie roeden briet, ende ten westen noch een roede tot een wegh, ende daer ende boven noch een sloot van acht voeten. Ende om tselve te effectueeren ofte doen effectueeren, zijn versocht en de gecommitteert de heere Borgemeester Julsingh, met de raadsheeren . . ~ waarbij dan noch geresolveert, dat de touwslagers boede2) ende lijnbaene sall versettet worden.

ij Kolfbaan.

2) Houten huisje.