is toegevoegd aan uw favorieten.

Groningse volksalmanak; historisch jaarboek voor Groningen, 1906, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VARIA.

Opgedolven voorwerpen.

Onder de talrijke voorwerpen in 1905 inde provincie Groningen uit wierden, bij het graven van fundamenten enz. opgedolven, trekken naast de gewone urnen, beenen schaatsen, netverzwaringen enz. in het bizonder de aandacht:

1. Een zilveren munt van den Romeinschen keizer Gordianus 111 (238—244 na Chr.) Gevonden inde wierde Aalsum bij Oldehove.

2. Een kannetje of fleschje, geheel rond, van Romeinsch brons. Gevonden inde wierde van Oostum.

3. Een kleine crucifix van brons met boven een oogje om aan een koord te hangen, 1. 4.5 bij br. 1.6 cM., gevonden op de borst vaneen geraamte inde wierde van Aalsum bij Oldehove.

4. Een gouden tiers de sol (8C eeuw) te Duurstede geslagen, aan de eene zijde staat een kruis met het randschrift MAdELINVS M, zijnde de naam van den muntmeester, aan de keerzijde een hoofd met het randschrift dORESTAT FIT. Gevonden ineen stuk land achter de kerk van Helpman.

5. Een (geschonden) kruik van verglaasd bruin aardewerk (2e helftiie6e eeuw), versierd met medaillons,