is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 18, 01-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR VOETBALLEN, SHIRTS ENZ. NAAR

HET SPORTHUIS, KL. OVERSTRAAT 57 DEVENTER Fa. G.H.v.d. WERF & Co. (Lidk.J.M.V.) VEREENIGINGEN REDUCTIE 's-Bosch Uitslagen Zondag 22 April. Ie klasse A Geel Zwart—B.F C.f I—s, J, v, Beers Juliana—Jan van Arckel, 2—4, P. Leenders Vlijmensche Boys— Devo, 9—l, Doremalen Viod—S.D.O., 7—2. W. Waals B S.V.V,—Dosko, o—o, v. Oirschot O.S.C.—Dos. I—l, Machiels C P.V.V.—Tubantia 2. I—4, {test. o. pr, Santegoeds Kolping 3—A.S.V., 2—6, W. Pennings D Dos 2—S.V.V., 2—2, W. Marlens G Olympia 2—D.S.V., 5—3, Th, Hendriks Herleving—Vios, 2—2 B. v. Heek Jan van Cuyk—Gennep 3, 2—l, Liebrcchauscn T o xan dria—Voih ard ing, 3—l, M eyr e H S.C.E, 2—Eendracht, 2—4, W. Derks B.V.C. 2—W.VW., I—2, G. v.d. Wiel M.V.V. 2—Noviomagum 2, 5—6, Th, Kopp Blauw Wit 2—M.C.C., 3—l, W. v. Doorn Haterl—O.V.C,, 3—4, De Kuiper I Dio 2—Des, 2—o, Comelissen Victoria—Leones, I—2,1—2, P- Bakker J Be Ready—Juliana 4—2, H. Akkermam Sarto—Volharding, s—l, De Beer Reserve le klasse B Volharding—O.V.V., 3—l, W. Kaal Eendracht 2—V.V.L.K, 2, s—l, Den Otter 2e klasse A Ever Quick—Schyndel 2, o—4, Barten V.F.C.—Sparta, 2—l, A. v.d. Wiel S.W.V. 2—O.D.C. 2. 7—2, v.d. Elzen M. —Michiels Geslels 2, I—4,1—4, Fooien B Des—Vlijmensche Boys 2, 3—3, J. Leenders Zwaluw 2—Hollandia, I—3, van Duimen P.S.V.—Odi 2, 2—2, C. v.d. Wiel Emos—Concordia, 5—2, A. v.d. Bosch D St, Joseph—E.M.C., 6—3, Langermans E Sparta 2—Mulo 4, 10—2, v. Extel S.V.V. 2—D.V.S., .5—2, A. Aarts N. 3—E.V.V., I—s, Knaapen G. 3—Ncerkandia, I—o, F. Hermans F E,F.C. 2—Rood Wit 2, 2—4, Verhoeven Sparta—Bladella 3, B—l, de Koning I Victoria 2—Constantia 2, I—2, Pijpers Siol—Vianen Vooruit, 3—2. Vollen berg K Unitas 2—Aquila 2. 3—l, Lecgstraten Olympia—D.S.Z., 3—4j gcsl. o-pr,, J. Smits Leones 2—(Batavia, 4—o, P. Groenca L Roda 2—Des 2 a, o—3, W. Hendriks M Oranje Wit 2—Des 2 b I—9, W. Luytcn Sarto 2—St. Joseph, 2—3, C, Broers N Hirundo—W.S.C., I—-2, ,C. Damen H. —De Zwaluwc, 4—2, J. Koot Quick—D.V.O:, 3—3, W, Beerens 3e klasse A H.B.S, 2—Avanti, 3—4, Ossenblok Viod 2—D.V.G., 2—l. Waals Schijndcl 3—Juliana 3, 4—2, v.d. Ven D.H.C.—Michiels Gestel 3, 13—0, Althuizen B Jan van Arckel 2—Conoordia 2, 7—o, Van Kessel K.S.V.—V.S.V., scheidsrechter H. Leenders n.o. S.V.D. 2—V.F.C. 2, 7—2, Elissen Velox—Geel Zwart 2, 3—3, H. v, Beers O. 2—'Des 2, 12—0, v.d. Braak C S.D.O. 2—D.V.O. 2, 3—4, v.d. Dungen Sporters 2—V.V.V., s—o, H. v, d. Bosch D Blauw Wit 2—Den Eigent, 3—B, P. Jansen S.P.C, 2—Don Bosoo 2, 4—4, Feyen Madjoe 2—R.P.C., o—4, Peeters D.J.W. 2—Vitcssc 2, 4—4, v, Merode

doester Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting Levert prima Melk en melkproducten Soest, Middelwijkstraat 38, Telefoon 436

E Nucoen—Waalre 2. 9—o. Senkeldam Blauw Wit 2—S.D.O. 2,- I—2, de Hond Mar vil de 2—T.S.V. 3_, 2—2, v, Breda F Brabaotia 4—O.S.C, 2, 6—2, v. Kemenade Una 2—Dosko 3, I—o, o.pr. Tcgenbosch Best Vooruit 3—S.V.V. 2. 3—o, H. Lcendci G Mierlo Hout 3—A.S.V. 2, s—o, A. Aarts Gerwen—P.V.V. 2, s—o, A. Gijsbers Handelia—Kolping 4, o—4, v, Hcugten H N.W.C, 4-E.V.V. 2, 9-0, v. Hoek J C.V.V,—Beersche Boys, o—3, Lcvtcn H.S.V.—D.S.V., 3—o. Spoor en Reusel Sport 2—Bladella 4, 5—2, Kerinis K Des 3—Herpinia 2, B—o, Looischilder Ado 2—Concordia, o—3. van Lier Achilles 2—Ado (H), 4—l, Rcymersdal M Dios—Jan van Cuvk 3, 3—2, J. Hendriks Olympia 4—Volharding 2. 10—0, Th, Her ks O M.V.V. 3—V.V.L.K, 3, 7-—l, Hocksenar P Sios 2—Ajax 2, 3—*l, Bartels ~ Q Leones 3—-M.S.V., o—o, M. Groenen Niftrik—Alphen, I—7, P- J. Hoks S D.S.O. 2—Juliana 3, 13—1, Klomp T St. Joseph 2—Velocitas 3, 2—2, W. Jansen U Des 3 b—H.V.V, 2, 2—2, van Gorp Rapid—Vincent, s—l, Sparidaans V Hercules 3—W.v.R. 2, o—s, J. Damen W H.V.V. 2—Quick 2. 10-0, J. Koot Beslissingswedstrijd 2e klas H. Festileni—Udi 2, s—l, P. Raaymakers Bes I is s ings w eds tri jd. Reusel Sport—Rood Wit, Rcusel Sport n. o. t Adrcsveranderingen. G, J. de Kuyper, scheidsrechter voortaan Wilg- l6, Nijmogen-0.3. C. te Orthen, secretaris voorgaan J. P. v.d. Dussen, Rijksweg 184, Orthen, Goedgekeurde seriewedstrijden. No. 7. H.V.V. tc. Waalwijk op de Zondagen 20 en 27 Mei, No. 8, Blauw Wit te St. Joachimsmoer op dc Zondagen 20, 27 Mei en 3 Juni. No. 9. Grocsbeeksche Boys op de Zondagen 10 Mei en 7 Juli. No. 10. Aquila te Dreumel op Donderdag 10 Mei. No. 11. W.v.R. te Raamsdonk op Zondag 29 April (vertraagd.) No, 12, Achilles tc Groesbeek op Zondag 20 Mei. No. 13. B.V.V. te Balgooy op Zondag 20 Mei. No, 14. S.V.P. te MUI, op de Zondagen 6 en 13 Mei. Ongeldig verklaarde wedstrijden. Kraan vog e I s—Waa Ir e, op verzoek van Waalre (wordt alleen dan overgespceld, indien noodiig voor den eindstand.) Protesten. No. 32. Una 2—'Dosko 2 (ingediend door Dos– ko). No, 33. Olympia—D.S.Z. (ingediend door Olympk). Jaarvergadering. De algemeene vergadering zal dit jaar gehouden worden op Zondag 15 Juli om 2 uur-in den Bosch. Beschrijvingsbrief en jaarverslag zullen den secretarissen worden toegezonden. Verzoeken om bespreking van competitie oi andere kwesties moeten uiterlijk 1 Juli bij-het bestuur binnen zijn. Voorstellen voor de algemeene vergadering moeten .voor 23 Juni zijn ingediend. Besluiten. Besloten is, dat de wedstrijd B.V.V».—H.V.V. alleen voor de laatste 40 minuten ongeldig wordt verklaard, zoodat- alsnog 40 minuten moet gespeeld worden op het 8.V.V.-veld met den s'tand 3—l voor B.V.V. Wegens het, niet opkomen van Rcusel Sport in den wedstrijd Reusel Sport—Rond Wit wordt Reuscl Sport gestraft met ƒ 5, boete, terwijl tevens 2 winstpunten in mindering worden gebracht. Programma voor Zondag 6 Mei, le klasse A B.F.C,—Devo, 2 uur, A. v, d. Wiel Geel Zwart—S.D.O.. 2 uur, A. N-uyts Vlümensche Boys—Juliana, 2 uur, J. v. Beers B V.V.A—S.W.S., 1 uur, H. Machiels D.J.W.—S.V.V., 2 uur, A. Hces-akkers (14 minuten). Dos—Dosko, 1 uur. M. C. v, d. Heuvel C Lieshout—(Koloing 3,1 uur, P. Sant ego eds G Jan van Cuyk—Volharding, 2 uur. yolletiberg D.S.V.—Victoria, 1 uur, B. v. Heek H M.V.V. 2—M.C.C., 2 uur, W. Derks W.V.W—B.V.C. 2,1 uur, G. v.d. Wiel S.C.E, 2—Hatert 2 uur, H, Fr ieder ich J R.K.T.V.V. 2—-Be Ready, 2 uur, W, v.d. Louw 2e klasse A Nooitgcdacht—V.F.C., 1 uur, H. Fooien O.D.C. 2—M.V.V., 2 uur, A. v.d. Bosch Schijndcl 2—S W.V 2,2 uur, W. Barten Juliana 2—Ever Quick, 2 uur, P. Leenders B D.V.O,—Odi 2.1 uur, C. v.d. Wiel Des—Emos 4 uur. J. Leenders Zwaluw 2—Top 2 uur, Doremalen C S.D.O,—Vitesse, 2 uur, op Geldrop terrein, (bc slis s ing sw eds tri jd. ]

R. K. Sportmenschen bezoekt CAFE-BILLARD A. J. VERMEULEN UTRECHT Loefbergmakerstraat 4, bij het Postkantoor Tel. 16782 D E-M.C.—St. Joseph, 2 uur, op St, Joseph-veld, H. v. Wanroy E GV.V. 3—N.W.C. 3,2 uur. G. v. Schijndcl E.V.V.—S.V.V. 2, 12.30 uur, A. Aarts (L.) H.V.V, 2—Rood Wit 2, Jansen I Jan van Cuyk 2—Siol, 12 uur, Vollcnberg K Unitas 2—'Olympia, 1 uur, J- Lecgstraten N Quick—W.S.C., M. v, Gorp Hirundo—H.V.V,, A. J. de Beer Zwaluwe—Dussenschc Boys, J. Koot 3e klasse A D.V.G.—Michiels Gestel 3.1 uur, Korebiets B Des 2—Ja.n van Arckel 2,1 uur, H. Leenders Geel Zwart 2—O.S.C. 2,12 uur, A. Nu-yts K.S.V.—Concordia, 1 uur, H. v. Beers V.S.V.—S.V.D. 2j 2 uur, M. Vos V.F.C. 2—Velox, 2 uur, P. v.d. Braak D S.P.C. 2—Vitesse 2.2 uur, C. y, Nunen Blauw Wit 2—R.P.C., 2 uur, A. de Hond E T.S.V. 3—Waalre 2, I'2 uur, Ant. Kok F Dosko 3—S.V.V. 2,2 uur, A. Dyks V.V.A. 2—'Quick 2, 3.30 uur, Th. Hendriks O.S.C- 2—Best Vooruit 3,2 uur, A. Coolen Brabantia 4—Una 2,2 uur, P. Jansen G Kolping 4—Mierlo Hout 3,12 uur, J. v. Hoek Gerwen—Dos 3,1.30 uur, A. • Aarts' (H.) Mulo S—P.V.V. 2.12 uur, G, v. Extel Handelia—'Lieshout 2, T uur, J. Knaapen H S.V.V, 3 4.2 uur. A. Gijsbers J l—Bladella 4. De Bruijn K Achilles 2—Concordia, 1 uur, van Haren Hcrpinia 2—R.S.V. 2,1 uur. Looischilder Des 3—Ado (H-), 1 uur, G. 801l L Toxandria 2—Zwart Geel 2j 1 uur, P. Rooycndijk M Olympia 4—D.S.V. 2,12 uur, Meyer N W.V.W, 3—M.V.V, 3. 3.30 uur, A- Engelen . 0 Leones 3—Alphen, 1 uur, J. Comelissen V Hercules 3—Olympia, H. v. Es Programma voor Donderdag 10 Mei, le klasse A O.S.C.—Geel Zwart, 2 uur, W. Waals Juliana—S.D.O., 2 uur., H. Fooien B V.V.A.—Dos, 1 uur, H. Langermans C .Mulo 3—'Tubantia 2,2 uur, F. Hermans G Herleving—Victoria, 2 uur Volharding—Gennep 3,1 uur, B. v. Heek H Blauw Wit 2-W.V.W., 1.30 uur, P. Bakker B. 2—M.C.C., 2 uur, W, v. Doom 1 S.D.O, 2—Victoria, 1 uur, J. Leegst-raten 2e klasse A Ever Quick—Sparta, 1 uur, J. Leenders Juliana 2—S.W.V. 2,12 uur, H. Fooien V.F.C,—Nooitgcdacht, 2 uur, J. v. Kessel-B Emos—D.V.O., 1 uur, A, v.d. Bosch Zwaluw 2—Des, 2 uur, H. v. d, Bosch D Noad—St, Joseph, 2 uur. H, Michiels E G.V.V. 3—D.V.0.. 2 uur, W. Marlens N H.V.V.—W.S C., H. Akkcrmans D.V.O.—Quick, C. Damen K D.S.Z.—Unitas 2,1 uur, P. J. Hoks 3e klasse A Michiels Gestel 3—O.D.C, 3,2 uur, A. Korebiets Schijndcl 3—D.H.C., 2 uur, W. Batten B V.S.V.—'K.S.V,, 1 uur, J, v.d. Leeden Des 2—Geel Zwart 2,1 uur, H. Leenders S.V.D. 2—Concordia 2,2 uur, P. v.d. Braak C V.V.V.—Vlijmensche Boys 3.2 uur, P. Leenders D .Vitcssc 2—Madj.oc.2, 1 uur, P. G. Driessen Don Bosco 2—Blauw Wit 2,1 uur, A, van Breda Voor uw heken rasterwerk W* van ANGEREN Spooriaan, Bilthoven Tclctoon 26048

512