is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 21, 22-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BI Uil is het rijwiel DER KAMPIOEN'EN H Voor alle SPORTBEOEFENAARS maken wij modellen. Alles EIGEN FABRIKAAT i Si an EERSTE KLAS ONDERDEELEN. – Levcring door geheel Nederland “ ® ™ GEBR. BUSTRAAN, Ie Boomdwarsstr. 9 en ComrnoWnstr. 58, A’dam

Het scheidsrechterselftal. Twee elftallen, samengesteld uit de scheidsrechters van ons district, spelen Donderdagavond 24 Mei een wedstrijd op het 5.V.0.-terrein. Vermoedelijk speelt het daaruit samengestelde Amsterdamsch scheidsrechterselftal op Zondag 27 Mei een wedstrijd tegen R. Athletiek bij The Victory. Ook in Weesp wordt goed gewerkt om daar de athletiek in roomsch verband op te voeren. The Victory tracht in haar vereeniging een aparte onderafdeeling voor dezen tak van sport op te richten. Een goed teeken. Mogen wij voor The Victory hopen, dat het plan succes oplevert. . De athletiek op ons sportpark. Bij voldoende deelname gaat dezen zomer op de Dinsdagavonden de athleüekbeoefening op het Sportpark over het IJ door. Een deskundige op athletiekgebied heeft de leiding. Kosten zijn voor alle avonden maar ƒ1,50. Vanavond kan men zich voor het laatst opgeven bij den heer van Veen. Tel. 83840. Van de terreinhuurcommissie. – De vereenigingen worden er aan herinnerd, dat voor het verlengen vaneen bestaand contract, of het aangaan vaneen nieuw contract, vooraf de goedkeuring vair de terreinhuurcommissie moet worden gevraagd. Deze aanvraag moet zes weken voor den opzeggingsdatum worden ingediend bij den secretaris der commissie, Bertelmanstraat 18 I. Het Amsterdamsch juniorenelftal. Op Pinksterzaterdag kwam het elftal uit tegen een Wilskracht-combinatie. Jammer genoeg waren er een paar afschrijvingen, doch ondanks dat wisten zij Wilskracht met B—3 te slaan. Deze match was er vooral om nog eens den rechtervleugel en middellinie onder de ioupe te nemen. Tweeden Pinksterdag zijn wij daarop naar Hilegom gegaan, om eens het spel van het Haarlemsch juniorenelftal te bekijken. Er was een Wedstrijd tegen het elftal van Leiden, waarbij de Haarlemmers met s—l5—1 wisten te winnen. Zij beschikken dan overeen goed ingespeeld elftal, die elkaar goed begrijpen. Er is een uit flinke knapen bestaande voorhoede, waarvan de linkerhelft vooral uitstekend werk verricht. Inde middellinie zijn het vooral de linkshalf en de spil, die opvallen. En van het backstel speelde de rechtsback een zeer behoorlijke partij voetbal. Al met al een elftal, waar de onzen de handen vol aan zullen hebben. Met goed spel zijn zij echter niet onoverwinnelijk. Het Amsterdamsch juniorenelftal ziet er nu als volgt uit: Doel: Jan de Kruyf (Wilskracht). Achter: Jan Meyer (Constantius) en Bep Visser (Gezellen Vier). Midden: Ben Priessen (R.K.A.V.), Louis Bracké (D.O. S. en A. v.d. Voort (St. Pancratius). Voor: Leo Wanders (V.V.A.), Cor Dorenstouter (Wilskracht), Jan Cocx (De Meer). Louis Boer (R.K.A.V.) en Cor Nieuwendijk (D.0.5.5.). De reserves worden nog nadér vastgesteld. Zaterdagavond 7 uur speelt dit elftal tegen het R.K.A.V.-jeugdelftal op het St. Louis-terrein. Enschedé—Amstetdam. Het Amsterdamsch elftal, hetwelk wij onder Amsterdam-Amstelland vermelden, speelt komenden Zondag, 27 Mei, een wedstrijd te Enschedé. Er

F. J. BEIJER – R. K. BOEKHANDEL GtcUéicuxc Jlrfiftetai CORN. KRUSEMANSTRAAT AMSTERPAWI-Z. – TELEFOON 27053 DETROIT GARAgT MIDDENWEG 49-51. Tel. 53646. AMSTERDAM Biedt ruime gelegenheid tot stalling van automobielen met en zonder onderhoud. Tevens goed ingericht tot het verrichten van reparaties tegen billijke prijzen en volle vakki voorlichting. Houthandel Kroonstad Groote sorteering triplex ij vuren- en grenenhout Amstelveenscheweg 98-120, A’dam (Z.), Tel. 83452 | ■si Baan- en weg tuben, eerste klas merken, lage prijzen, j Wegwielen per stel, met fijne Eng. naven, 2 draadk. f 7,75 i Hutchinson tuben (dicht) -'2,60 j „ „ open zij – 3,20 ! Prachtdraadremmen voor en achter – 0,95 |' Stuurpennen – I, , Vleugelmoeren per 4 stuks – 0;45 ; Een openbaring is onze eigengebouwde wegraccr, onbeperkt gegarandeerd, absoluut 1c klas onderdeden als Brookszadel, 2 remmen enz. slechts f 60,—, een enorm snelle machien ! NIEUWENHOFF – AMSTERDAM 2e BOOMDWARSSTRAAT 14 – Tel. 41619 J. DE JONG Sigarenmagazijn De Schelde SCHELDESTRAAT 47 – AMSTERDAM (ZUID) – TELEFOON 91120 . i Type-In richting Riva! Gerard Doustraat 214, Amsterdam, Tel. 26676 Het goedkoopste adres voor ; clubblaadjes en circulaires I Lido Garage | Amsterdam- Overtoom 93 – Telef. 84167 Stalling voor 100 wagens Centraal verwarmd – Ie klas Reparatie-inrichting Dag en nacht geopend

AMSTERDAMSCHE KOLEN-CENTRALE Telefoon 60639 – Groote Beerstraat 15 – Tuindorp Oostzaan vraagt donetz-anthraciet Ook verkrijgbaar bij onderstaande handelaren: *• H. Vcrkroost, Heemslcdestraal 14, lelef. 80972. J. Looiien, 3e Vogelstraat 20. I Jorissen, Borgcrstraal 4. *r* G. Bierman, Wilhelminastraat 174. Hcldcndoorn, Weegbrcestraal 41 en Ranonkclkadc. Kortschot, Sloterkade 51, telefoon 81393/ Lievcnsen, Malvastraal o.h. Y. Johanson, Pinksterblocmstrast 20. 1 Schut, Woestduiostraat 118. stookt alleen echte oonetz-anthraciet

593