is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 25, 19-06-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA DE MATCH NAAR hotel- CA F&- RESTAURANT LORSiAHROOKD Heemstede, Heerenweg 86, tel. 25427 Zalen voor martijen en vergaderingen disponibe le klasse G D.E.S. 2 10 S 02 16 40—19 Unitas 10 8 02 16 34—16 Merefeldia 10 5 05 10 31—23 Brevendia 10 31 6 7 20—32 Nivea 2 10 30 7 6 17—35 Oiympia 10 21 75 17—34 le klasse H F.C.V. 18 17 02 34 88—23 Baarlo 18 121 5 25 96—28 Vios 18 10 17 21 90—54 S.V.B. 3 18 9 3 6 21 48—42 R.V.V. 2 17 9 17 19 48—60 Venlo 3 18 8 2 8 18 49—61 K.V.C. 147 25 16 41—39 Tiglia 315 32 10 8 27—68 Steyl 3 18 21 155 26—93 Bieslo 13 1 111 3 15—60 (Wordt vervolgd). J. H. KOCKELMANS, competitleleider R.K.L.V.B. Kring Heerïen-Kerkrade. Jeugdcompetitie. Programma 24 Juni 1934. R.K.H.B.S. a—R.K.T.S.V. a, Lemmens R.K.T.S.V. b—R.K.H.B.S. b, Höper Uitslagen 27 Mei 1934. Kampioenschap 1933. V.V.H.—Kaalheide, terrein R.K.0.N.5., I—o Mededeeling. Laura wordt verwezen naar de officieele mededeelingen inde Sport-Illustratie van 12 Juni 1934 en de adreslijst van den R.K.L.V.B. Het inleggeld bedraagt een gulden per elftal. J, W. HANSSEN, competitieleider. Utrecht* Aan alle vereenigingen werd toegezonden: 1. het ontwerp-bondsreglement en het ontwerpkringreglement; 2. de notulen van de algemeene vergadering 1933; 3. het inschrijfformulier voor de competitie 1933—1934; 4. de formuiier-Jedenlijst in tweevoud. De bescheiden sub 1 en 2 zijn bijlagen tot de agenda der algemeene vergadering 1934. De bescheiden sub 3 en 4 moeten uiterlijk 15 Juli a.s. ingevuld aan het bondsbureau worden ingezonden op straffe van ƒ 1,— boete voor elke week verzuim. Om het bondswerk te vergemakkelijken, wordt dringend verzocht , aan dezen termijn stipt de hand te houden. Adreslijst. Fortissimo, secretaris wordt H. Janssen, Kerkweg 118, Cothen. 5. secretaris E. A. Kraaikamp wordt Oud Bussumerweg 30, Bussum. 5.0.5., secretaris wordt J. A. v, d. Berg, Hotel Bergzicht, telefoon no. 5, Hellendoorn. Viosa, secretaris wordt W. Kerkhof, Molendwarsstraat 50, Assen. Scheidsrechters, W. Kerkhof wordt Molendwarsstraat 50, Assen. G. M. Nijhuis wordt Freule van Dordthstraat 16, Winterswijk. AUTOM9BIELBEORÏJF BLOEMËNDAAL Eigenaar !r. O. A. Builde Dr. DIRK BAKKERLAAN 12-16 BLOEMENDAAL – TELEF. 22992 STALLING VOOR 35 AUTO’S Reparatie, onderhoud enz.

VOETEAI-DOEt NETTEN M Lankhorst « Sneek * tel. 3022 Goedgekeurde wedstrijden. Fortissimo gedurende Juli en Augustus. Heeten op 24 Juni, 1 en 8 Juli. Herispich op 14 en 21 Juli. Twenthe op 1 en 8 Juli. V.V.Y. op 24 Juni, 1,8, 15,22 en 29 Juli, 5, 12, 19 en 26 Augustus. Het is verboden seriewedstrijden en dergelijke te organiseeren zonder goedkeuring of deel te nemen aan niet goedgekeurde wedstrijden op straffe van boete. Van alle goedgekeurde wedstrijden moeten wedstrijdformulieren worden ingezonden. Scheidsrechters voor alle goedgekeurde wedstrijden zijn aan te vragen aan den heer A. G. van Dalen, van Hasseltstraat 1, Arnhem. Scheidsrechters seizoen 1934—1935. Heeren scheidsrechters, die bereid zijn ook het komende seizoen wedstrijden te leiden, wordt verzocht daarvan voor 1 Juli a.s. kennis te geven aan het bondsbureau, onder bijvoeging of gelijktijdige overmaking van het verschuldigde contributiebedrag ad ƒ 1,50. Spelers en wedstrijden. Op grond van het bepaalde in artikel 139 huishoudelijk reglement wordt op verzoek van P.B. de wedstrijd Victoria Enschede—P.B. ongeldig verklaard en zal deze wedstrijd zoo noodig op nader te bepalen datum op terrein van P.B. opnieuw worden vastgesteld. De vereeniging Avanti heeft terugtrekking verkregen van haar tweede elftal uit de promotie- en degradatiecompetitie. Alle reeds gespeelde wedstrijden komen te vervallen. Uitslagen ICf* Juni. K. Oost Vlaanderen—R.K.U.V.B,, 2—3 District 11. 3e klasse B Rood Zwart 3—De Zweef 3, I—7 Promotie- en degradatiewedstrijden. P.H. 2—P.B. 2, 4—l Victoria Enschede—Avanti 2, s—l5—1 O. —De Eendracht, 2—2 Bekerwedstrijden. 2e ronde. L. -V.D.Z., I—3 3e ronde Saestum—H.M.S., 3—5 Blauw Wit—Altior, 3—4 Concordia—R.K.H.V.V., I—2 Wedstrijdprogramma 24 Juni. District 11. Promotie- en degradatiewedstrijden. P. 2—Kampioen 3 B, L. Leemreise P.B. 2—Vogido 2, P. J. Leydekkers Bekerwedstrijden. 3e ronde Grol—V.D.Z., H. A. Niezink Tusschenronde St. Joris—R.K.H.V.V., 1.30 uur, C. F. Langen De demifinale zal worden gespeeld op 1 Juli, de finale op S Juli, Eindstanden. District 11, Promotie- en degradatiewedstrijden. O.S.V. 43 1 14— 5 De Eendracht 412 1 17 10 4 M. 4 13 6 221 Boeten. Nos. 1 t.e.m. 6 vervallen. No. 1 Juliana ƒ 2,50 wegens het laten deelnemen van de niet-aangesloten vereeniging Concordia te Millingen aan haar seriewedstrijden.

Gaat te Ti e ! naar Luxor-theater ledereen doet het Kring Utrecht. Uitslagen 9 Juni. Afdeeling XV. D.V.S.U. d—Bilthoven, o—70—7 H.M.S. d—Saestum b. o—s Uitslagen 10 Juni. Afdeeling I. D.V.S.U. a—M.S.V., I—l Afdeeling 11. D.V.S.U. b—H.M.S. a, 3—3 Afdeeling 111. H.M.S. b—D.V.S.U. c, 11—3' Zwaluwen Vooruit—H.M.S. c, 6—3 Programma 23 Juni. Afdeeling IV. Saestum b—D.V.S.U. d, 4 uur Volharding b—Bilthoven, 4 uur Programma 24 Juni. Afdeeling I. V.V.Y.—D.V.S.U. a, 2 uur Afdeeling 11. Volharding a—Saestum a, 2 uur Afdeeling 111. Zwaluwen Vooruit—D.V.S.U. c, 2 uur Afdeeling V. Fortissimo b—Nas, 2 uur Boeten. 35. Bilthoven ƒ 0,50, te laat inzenden wedstrijdformulier (D.V.S.U. d—Bilthoven). 36. M.S.V. ƒ 1,—, ongerechtigd speler Th. v. Dijk (D.V.S.U. a—M.S.V.). Niet tijdig voldoen boete (2e week verzuim) j 0,50: 37. Saestum; 38. Zwaluwen ‘ Vooruit. Mededeelingen. Vergadering van den kring Utrecht op 2 Juli a.s., des avonds 8 uur, *in Hotel de I’Europe, Utrecht. Convocaties volgen. J. A. G. OORTHUIJS, Amsterdamschestraatweg 625, Utrecht. Kring Drente. Juniorencompetitie. Uitslagen 10 Juni. A Zwart Wit a—K.S.C. a, 6—l B.C. a—Felociter a, o—2 K.S.C. c—Ericasche Boys b, I—O Felociter b—K.S.C. b, I—7 B T.A.B. a—O.V.O. a, 2—2 0.V.0. d—T.A.B. b, 4—l 0.V.0. c—O.V.O. b, I—6 T.A.B. c—O.V.O. e, I—2 Programma 24 Juni. A Ericasche Boys a—Zwart Wit a K.S.C. a—B.C. a Felociter b—K.S.C, c B Dosko a—O.V.O. a 0.V.0. d—O.V.O. e T.A.B. b—T.A.B. c G. H. SCHASFOORT, secretaris kring Drente. N. V. „Autobusdiensten Vereeniging” v/h Tram- en Bargedienst Vereeniging te iutphaas. Telefoon 16305 Utrecht Autobussen op billijke voorwaarüen voor ueteenigtngen en gezelschappen

716