is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 46, 13-11-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R1 gI S1 Is Hef njwiél OER“ KA IV! PIOEN EN Voor alle ï»t*u.ï BEOEFENAARS *:j modellen '"*= t'CIEN FABRIKAAT en £E«STE KLAS ONDER DEELErs. Levenn • > y ehee' Nederland fS J GEBR. BUSTRAAN, Ie Boomdwarsstr. 9 en Commelinstr. 58, A’dam ... -■

I Rijdt uitsluitend met Garage ’t Amsterdammertje ! Achter Oosteinde 14 – Telefoon 36326 i Voorkomen gratis. Nieuwe 4-deurs-wagen zonder kenmerk | Stadsrit f 0,30. Vervolgrit f 0,20. Zaken en visite rijden ƒ 1,- p.u. J ■ Type-inrichting Rival Gerard Doustraat 214, Amsterdam, Tel. 26676 Het goedkoopste adres voor ciubbiaadjes en circulaires Heeren mode-Artikelen een groot* keuzo vindt U steeds in onze magazijnen voorradig Aanbevelend I. de Leeuwe Middenweg 21 – Javastraat 50 Amsterdam- Telefoon 51851 HOLLAND TYPING OFFICE DAMRAK 44 AMSTERDAM TEL. 44025, 44625 COPIEEREN – VERTALEN VERMENIGVULDIGEN WERK VAN BUITEN AMSTERDAM WOROTBINNEN 24 UUR TERUGGEZONDEN Waagt prijsopgaaf voor Uw Sportartikelen op elk gebied, bij de Eerste Amsterdamsche Sport-Centrale De Boer en de Jonge Maidoornplain <9 • Alber Cuypstraat 54 – Amsterdam is het goedkoopste adres Electro-technisch en Technisch Bureau F. VAN VELTHOVEN | erkend installateur G.E.W. – Nieuwe Weg 2- Tel. No. 51670 ■ Werkplaats Geulstr. 15. Tel. No. 27291 Aanleg vaa clectriscb en sanitaire installaties en Blectr. Centrale verwarmingen H ADVIEZEN GRATIsI DANSINSTITUUT C. J. DE JONG 2e HELMERSTR. 21-23, AMSTERDAM v/h Huize De (.lelde, Telefoon 81035 Uitsluitend voor den R. K. Middenstand. Club- en prxvélessen detroitgarage Middenweg 49-51. Td. 53646. Amsterdam ®*edt ruime gelegenheid tot stalling van automobielen met *** zonder onderhoud. Tevens goed ingericht tot het verrichten reparaties tegen billijke prijzen en volle vakk. voorlichting*

meer. India schijnt voorbestemd hekkesTuiter tè zijn, want Purmerend klopte hen met 5—2. Laat India nu oppassen, voordat het te laat is. The Victory 75 20 12 24—15 1.71 The Unity 6 41 1 9 26—11 1.50 K.O.D.A. 7 41 2 9 21—16 1.29 Gez. Vier 42 115 17—10 1.25 N.V.A. 72 23 6 12—14 0.86 Z.P.C. «51 2 24 9—13 0.86 Furtnerend 72 1 45 17—31 0.71 India 7 00 7 0 13 – 29 0.00 Bij de juniorenibespreking zijn wij gekomen aan de afdeeling G en H, waar, zooals men weet, alleen junioren mogen uiitkomen, die op 1 September 14 jaar en jonger waren. Inde G-a£deeling is het Y.V.A. c, dat evenals vorig seizoen een kampioenschap begeert. Constantius c is ook niet mis en zal nog wel een lastig concurrent blijken. En zoo zijn er nog enkele candidaten, de sterkte loopt niet veel uiteen. O.D.A. b is uit deze afdeeling overgeplaatst naar afdeeling K, zoodat wij deze uit den stand moesten lichten. Dit elftal waste zwak en te jong voor afdeeling G. V.V.A. c 44 00 8 24 5 2.00 Constantius c 54 01 8 20—7 1.60 N.E.A. b 53 02 6 20— 9 1.20 D.O.S.S. d 42 02 4 12—23 1.00 Oez. Vier c 6 21 35 12—30 0.83 Or. Zwart b 41 1 23 9- 7 0.75 S.V.F. c 51 04 2 15-25 0.40 India c 30 03 o 6—12 0.00 De competitie in 'afdeeling H vordert buitengewoon; als het zoo doorgaat, dan weten we met Nieuwjaar den kampioen. S.V.F. d domineert hier en een ander trio volgt hen op den voet. R.C.M. c en V.V.A. d hebben nog niets gewonnen. Het d-elftal van V.V.A. is dus lang niet zoo fortuinlijk als hun c-elftal. S.V.F. d 6 6 00 12 19— 5 2.00 D.O.S.S. e 75 1 111 27 5 1.57 The Unity c 8 52 112 26-13 1.50 Wilskracht d 8 42 2 10 30-23 1.25 Zwaluwen c 9 5 04 10 28—20 1.11 S.V.Ü. c 72 1 45 13—16 0.71 Die men b 6 10 52 B—3o 0.33 R.C.M. c 5 00 5 0 4—27 0.00 V.V.A. d 6 00 6 0 7—23 0,00 Agenda November—December 1934. 23 November: Tweede scheidsrechtersbijeenkomst. 25 November: Opening nieuwe kleedhuis Wilskracht. 27 November; Balavond Wilskracht. 2 December: Wandeltocht D.H.A.K. 7 December: Feestelijke clubavond V.I.C. 9 December; Feestviering derde lustrum Zwaluwen. 10 December: Soiree R.K.A.V. Bs. H. V. REEDERIJ I VAN DER SCHUYT ijj ::: ijl Het adres te Rotterdam en ’s-Qravenhage voor lii || moderne comfortabele auto-reiswagens Ij voor 14 en 26 personen jj In n ZEER BILLIJKE TARIEYEH |; lii Hoofdkantoor; Rotterdam, Maaskade 30, telefoon 23330 Ijl j|i Kantoor; ’s-Gravenhage, Fynjekade 31, telefoon 116012 |||

1339