is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 48, 27-11-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitsluitend voor heeren scheidsrechters in den D.H V.B. Verschillende scheidsrechters inden D.H.V.B. kunnen de declaratieregeling nog maar steeds niet goed begrijpen of willen dit niet begrijpen hoewel op de keerzijde van de formulieren duidelijk en eenvoudig staat aangegeven, wat wel en wat niet gedeclareerd kan worden. Het aantal klachten van vereenigingen is de laatste weken weer legio. Het moet toch vanzelf spreken, dat een scheidsrechter, die zich belangeloos beschikbaar stelt voor het leiden van wedstrijden, ook slechts de noodzakelijke en werkelijke kosten in rekening brengt. Het is bijvoorbeeld niet juist, zooals een functionaris in Hoorn (Ph.) zich op het standpunt stelt dooreen diner a ƒ 1,50 te berekenen, terwijl hij een wedstrijd leidt in Hoogkarspel, een afstand van ten hoogste 12 K.M. Dezelfde functionaris leidt een wedstrijd in Enkhuizen, retour buskosten zijn ƒ 0,75, doch door per fiets te gaan wordt ƒ 1,20 vergoeding gevraagd, buiten verblijfkosten. Scheidsrechter H. te Delft leidt in Rotterdam, een kaartje buurtverkeer kost slechts enkele dubbeltjes, waarbij dan nog tramkosten komen; deze arbiter declareert f 1,50 voor vergoeding fiets. Dit is natuurlijk geen berekening van de noodzakelijke en minimumkosten. De functionarissen, die per fiets hun reizen moeten afleggen, behooren rekening te houden met de afstanden, aangegeven door den Ned. Wielrijdersbond; meerdere kosten worden niet vergoed. Ook berekening vaneen lunch en diner kunnen tot hooge

uitzonderingen behooren, temeer daar gebleken is, dat deze kosten wel berekend worden, doch de lunch of diner niet gebruikt zijn, Bij een afstand van bijvoorbeeld 25 K.M. is de berekening vaneen diner overbodig en niet geoorloofd. Scheidsrechters, die werkloos zijn en steun ontvangen van Maatschappelijk Hulpbetoon, zijn zelf verantwoordelijk voor moeilijkheden, welke uit het declareeren kunnen voorkomen. Reeds ondervonden enkele functionarissen deze moeilijkheden. Het resultaat is, dat het zoogenaamd te veel gedeclareerde bedrag van den steun wordt ingehouden. Wij komen dus tot de conclusie, dat onze sportverenigingen gelden storten, zij het dan indirect, inde kassen van Maatschappelijk Hulpbetoon. Het aantal scheidsrechteraanmeldingen is van dien aard, dat geen nieuwe functionarissen worden aangesteld, tenminste nieuwelingen in het vak. Het bondsbestuur zal niet aarzelen scheidsrechter af te voeren (8 staan er deze week op de nominatie), die meer declareeren dan noodzakelijk is uitgegeven, Vooi'al de vergoeding van 3 cent per K.M. voor gebruik van fiets is een zeer behoorlijke vergoeding. Daarboven nog meerdere kosten te berekenen, moet toch niet noodzakelijk worden geacht. Tenslotte: iedere functionaris heeft recht op de werkelijk en noodzakelijk gemaakte onkosten, hij behoort echter alles in het werk te stellen de kosten zoo laag mogelijk te houden, ook door de goedkoopste reisgelegenheid te kiezen. Zij, die zich hieraan niet houden, zullen van de lijst worden afgevoerd en de namen onder officieel worden gepubliceerd, F. J, VAN VEEN, voorzitter scheidsrechterscommissie.

DE NIEUWE (10BA:; =@ rOZz«M TWEE DEELEN kicr>rr„ AljrNCru KLEUREN NEDERLANDSEN FABRIKAAT — — ———l—

D.O.S.S. 14 jaar. De R, K. Sportvereniging D.O.S.S. te Amsterdam bestaat 14 jaar, welk feit feestelijk werd herdacht. Na de algemeene H. Communie was een ontbijt geserveerd waarvan hiernaast een apetijtelijke foto.

1413