is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 1, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanbid ik Christus als mijn God, erken ik Petrus als zijn onfeilbaren Stedehouder.

LEOVIGILD.

Maar uw toestand verontschuldigt u.

lIERMENIGILD.

Neen, mijn vader, eene laffe dubbelhartigheid, die gij in den minste uwer onderdanen zoudt verafschuwen, verwacht die niet van uw Hermenigild. Ik aanbid Christus als mijn God, ik erken Petrus als zijn Stedehouder!

LEOViGXLD (driftig.)

Hermenigild!!

HERMENIGILD.

Ik aanbid Christus als mijn God!

AGILPH.

Wat ergerlijke dwaasheid!

HERMENIGILD.

Mijn vader!!

LEOVIGILD.

Zwijg, ontaarde, thans is mijn geduld ten einde! Lang genoeg, neen, al te lang, heb ik door tranen en beden en beloften u zoeken te winnen; maar uwe