is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hartelijke dank zij toegebracht aan allen, die ons in dit werk steunden; wij noemen geene namen, omdat wij vreezen aan de bescheidenheid te kort te doen. Aan hen, wier ingezonden stukjes geene plaats gevonden hebben in de vorige jaargangen, vermelden wij dat zij èn wegens plaatsgebrek èn sommige om te late indiening tot heden bewaard zijn. Wat ons niet dienstig is wordt alleen teruggezonden aan hen, die dit vooruit verzoeken, het overige wordt bewaard voor het «Liefdewerk Oud Papier”.

Dat Gods zegen in dit nieuwe jaar op alle Katholieke Instellingen ruste is de wensch der

PIUS-VEREENIGING

te Amsterdam.

Op den feestdag yan den

H. Stamislavs Kostka, Belijder der S. J.