is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vikaris-Generaal:

Wilhelmus Henricus Antonius van Bijlevelt, Protonotarius Apostoliek, Kanunnik, Deken en Pastoor te Maarssen.

Sekretaris van het Aartsbisdom;

A. Aukes.

BISDOM VAN HAARLEM.

Bisschep:

Z. D. Hw. Mgr. Gebardus Petrus Wilmer, Ridder der Orde van den Ned. Leeuw, Kommandeur der Orde van de Eikenkroon, Assistent-Bisschop bij den lijken Troon. Resideert te Haarlem.

Vikaris-Generaal:

Petrus Mathias Snickers, Kanunnik en President van het Bisschoppelijk Seminarie te Warmond.

Sekretarissen van het Bisdom;

Joannes Frandscas Vregt, Kan. Jacobus Joannes Oraaf.

BISDOM VAN ’s HERTOGENBOSCH.

Aartsbisschop-Bisschop:

Z. D. Hw. Mgr. Joannes ZwiJSEN, Kommandeur der Orde van den Ned. Leeuw, Groot-Officier 'der Orde van de Eikenkroon, Huisprelaat van Z. H. Paus Pius IX, Assistent-Bisschop bij den Pauselijken Troon, enz. Resideert in ’s Hertogenbosch.

Mgr. Joannes Philxbertus Deppen, Bisschep van Samos, i. p. i. en Adjutor van bovengenoemden Kerkvoogd, bekleedt tevens de betrekking van Sekretaris des Bisdoms.