is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liMlOUl).

Bladz,

Aan den Lezer i

De Kerk in Noord-Nederland 7

Dispensaticn in de Vasten: voor het Aartsbisdom Utrecht en de Bisdommen Haarlem

en 's Hertogenbosch 10

voor het Bisdom Breda. . • 12

„ „ „ lloermond 14

Zons- en Maansverduisteringen, enz 18

Kalender voor alle Bisdommen 19

De Koninklijke Familie 59

Genealogie der Europeesche Vorstenhuizen 60

De Regecring van het Koningrijk der Nederlanden. ... 64

De Raad van State 64

Het Kabinet des Konings 65

Het Ministerie 65

Samenstelling der Tweede Kamer 66

„ „ Eerste Kamer 69

„ „ Rekenkamer 70

„ „ Provinciale Staten 71

Gemeenteraden 71

Bei>alingcu der Postwmt voor het Binnenland 72

„ „ „ „ . „ Buitenland 75

„ voor ’t Telegraphisch Verkeer 79

Tarief voor Telegrammen van 20 woorden naar plaatsen in

Europa, Amerika, Azië, Afrika en Australië 81

Tarieven voor Reizigers op de Hollandsche Ijzeren Spoorweg. 83

„ „ „ „ „ Oosterspoorweg 84

~ „ „ „ „ Nederlandsche Rhijnspoorweg. 85

„ „ „ „ „ Staatsspoorwegen 86

Waarde van eenige vreemde Muntspeciën 89

Mate.'' en Gewichten in Nederlandsch Oost- en West-Indië. 90

Tarief van het Zegel 92

Liefdadige Instellingen en Katholieke Vereenigingen in 119 gemeenten 153

MENGELWERK.

Naar-Canossa 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55 en 58