is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wed. J. R. VAN ROSSUM te Utrecht heeft uitgegeven

en alom ver krijgbaar gesteld:

BE ÏROOLIJIHEIB EN HET LACHEN.

dOQï i» ?41 lIÏÏIS,

Tweede Druk.

Prijs ƒ0.40.

DE NEUS

BESCHOUWD

OP HET GEBIED DER PHYSIOLOGIE, AESTHETICA EN PHYSIONOMIE.

Ï,Bïi.ng doos ?4I llïïlS,

Derde vermeerderde uitgave.

Prijs ƒ0.40.

LEZINGEN

VAN

8. ™ lIÜES.

1. De Vroolijktieid en liet Laclien-2. De Neus.

B. Het Niezen.

Prgs ƒ0.70.