is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JULI OF HOOIMAAND

heeft 31 dagen

EN IS TOEGEVV'IJD A.AN HET DIERBAAR BLOED DES HEEREN.

1 Maandag. Oktaaf der geboorte van den H. Joannes den Dooper. H. Rombout.

2 Dinsdag. Het bezoek der H. Maagd aan hare nicht Elisabeth. O TT 4 T-v.

3 Woensdag. H. Antonius van Padua. Bel. (13 .Tiini).

4 Donderdag. H. Basilius , Bisschep, Belijder en Leeraar. (14 Juni.)

5 Vrijdag. In het Bisdom van Haarlem HH. Bonifacius en Gezellen, Apostel van Duitschland en Nederland, Martelaren. f 755.

6 Zaterdag. Oktaafdag der H. H. Apostelen Petrus en Paulus.

7 ZONDAG. Eerste Zondag der maand en 4' na Pinkster. Gedenkfeest van ’t Heilig Bloed des Heeren. Evangelie: De wonderbare vischvangst. Luc. V: I—ll.

8 Maandag. H. Elisabetiï, Koningin van Portugal, Weduwe, + 1336. ” (\ TTFT T *

9 Dinsdag. HH. Leonardus en Gezellen, Martelaren van Gorcum, Patronen te Bi ieile, f 1572.

10 Woensdag. De Zeven HH. Broeders, Martelaren, f 150.

11 Donderdag. H. JoANNESAF.ACUNi)o,Belijaer.(ls.litni.)

12 Vrijdag. Oktaafdag van den HH. Bonifacius en Gezellen.

ld Zaterdag. H. Anacletus , Paus en Mart. + 109.

o X o « A C4UO Cll iTXCli't« j iV7^, 14. ZONDAG. 5* Zondag na Pinkster. H. Bonayen-TURA, Kardinaal, Leeraar en Belijder, -J-1274. Evangelie: Be rechtvaardigheid der Farizeën veroordeeld. Matfii. V: 20—24.

15 Maandag. Gedachtenis der verspreiding van de HH. Apostelen door de geheele wereld.