is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OKTOBER OF WIJNMAAND

heeft 31 dagen

EN IS TOEGEWIJD AAN DE VEREERING VAN DEN

ROZENKRANS.

1 Dinsdag. H. Bavo, Belijder. -[-657. Hoofdpatroon der stad Haarlem en der plaatsen in het Bisdom, die geen Patroon hebben.

2 Woensdag, H. Remigius, Bisschep en Belijder,-j-533, (Elders den 1“ dezer).

3 Donderdag. H. Georgius , Mart. f 303. (23 April.)

4 Vrijdag. H. Franciscus van Assisië, Belijder en Stichter van de orde der Minderbroeders, -j- 1226.

5 Zaterdag. HH. Oletus en Marcellinus, Martelaars. (26 April.) n A TTI ..r > » •vT-t-v /%« 4

6 ZONDAG. Eerste zondag der maand en 17' na Pinkster. Feest van den H. Rozenkrans Evangelie: Het grootste gebod, der wet dat der liefde. Matth. XXII: 35—46. T TT TT n TT ... 11! J |.. 4.W Ie rt v>

7 Maandag. H. Bruno , Belijder en Stichter der Karthuisers, -}- 1101.

8 Dinsdag. H. Brigitta, Weduwe, f 1373.

9 Woensdag. HH. Dionystus en Gezellen, Martelaars. Patroon te Heer-Hugowaard. /IA J XJ Tr-r» A-viriTO nTTO trAM Rauata RplhHpt*

10 Donderdag. H. Franciscus van Borgia, Belijder van de Sociëteit van Jesus.

11 Vrijdag. H. Ludovicus Bertrandus, Belijder, t 1580.

12 Zaterdag. H. Wilfridus, Bisschep en Belijder, Apostel van Friesland, -{- 709.

13 ZONDAG. 18“ Zondag na Pinkster. Evangelie: De lamme wordt genezen. Matth. IX; I—B.

14 Maandag. H. Cauxtus , Paus en Martelaar, f 222,