is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PEGK & G°. 74 Nienwendijk, Amstefdam.

Belasten zich voortdurend met de levering en plaatsing van aanleg voor Water-, Gas- en Sioomleiding, Badinrichtingen, volgens het beste systeem, zoodat men verscheidene warme baden na elkander verkrygen kan, Watercloceis of reukelooze Privaattoestellen, Porceleinen Waschbakken, aimospherische of Luchtdruk schellen. Spreekbuizen, Horlonpijpwellen ter bekoming van Drinkwater, voor serres, Bierseheyikmachines met luchtdruk etc. etc.

Him Magazijn is altijd rnim voorzien van artikelen voor het bouwvak, Machinekamerbenoodigdheden, Engelsche Water-Jilters, Gomelastiek Tochtband, Gaskachels, Gaskomforen, Pompen in de grootste verscheidenheid, Wi'ingmachines voor Kleerbleekers, gevlochten gegalvaniseerd IJ'zerdraad voor volières etc. etc.

«n