is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. pfaltzp:r

’S-HERTOOEMBOS€H.

GEREEDSCHAPPEN EN FOÜRNITURES

VOOR

Horlogemakers, Coud- en Zilversmeden, Instrumenmakers enz.

Importatie van Amerikaansclie Oliesteenen

ZILVEREN CYLINDERS, ANKERS EN REMONTOIRS.

HH. Winkeliers in GOUD en ZILVER worden attent gemaakt op zijne

GRANATEN KRALEN ROND EN OLIJEVORMIG TOT iriTSRST BILLIJKE PRIJZEN.

öeen beter adres Yoor Kunstscbrift en Penteekenwerk dan bij

ANTONIË

CALLIGRfIAPH VAN Z. K. H. PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN. Bekroond te Rome, Antwerpen, Amsterdam, Breda, Haarlem, Arnhem, Veendam, Baarn, door Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden en door ver-

schillende Coj'poratiën.

Naamlijsten, Regentenlijsten voor Gestichten, Diploma’s, Huwelijks-Souvenirs, FEuniliewapens enz. enz. enz.

Grimburgwal, 7 te Amsterdam.

8