is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog langer de roeping van hun zoon tegenhielden in de nieuwe voorwaard en, waarin zij zich thans openbaarde.

Zoo brak dan eindelijk de dag der scheiding aan, door de Voorzienigheid zoo zichtbaar voorbereid. Den '9 Oktober verliet Perdinand het vaderlijke huis. Hij vertrok vergezeld van den zegen zijner Christelijke ouders -en, waarom zouden we het niet zeggen, geheiligd door hunne tranen: edelmoedige tranen van het aangenomen offer welke in den Hemel waren aangeteekend.

VII.

Volgen we Perdinand naar het paleis van Mgr. De Broglie, op het oogenblik dat hij den drempel overschrijdt , om zich in de afzondering aan het geestelijke leven te wijden. Bij dat woord van bisschoppelijk paleis stelt men zich ongetwijfeld een ruim en prachtig gebouw voor. Dat is echter eene dwaling. De woning der bisschoppen van Gent was destijds slechts een zeer eenvoudig groot huis ; en de kinderen der Sociëteit van Jesus kenden daar niet anders dan de uiterste ontbering. Zij bewoonden alleen de tweede verdieping.

Alles is er nederig en arm. Elk vertrek bevat verscheidene bedden, waarom men, op den dag der verdrijving uit Destelbergen, inderhaast grof linnen gespannen had. Haard of kachel, om die koude muren te verwarmen, zoekt men er vruchteloos. Geheel het huisraad van een novice bestaat uit een stoel en een tafeltje. Bij gemis van lessenaars; zet menden stoel in schuinsehe richting op de tafel en zoodoende kan men staande werken.

Ziedaar de woning dier eerste Jesuïeten in België. Daar leefden, om alleen te herinneren aan die overleden zijn: de Bollandist Van der Moere, Pater Aloysius Vercruysse, de apostel van Indië en van den Gregon, Pater Prederik Haecht, een bekeerde protestant, die als missionaris in Syrië gestorven is, en Pater Helias