is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOUAVENBOND VOOR EiNDHOVEN EN OMSTREKEN , opgericht den IS**®” September 1870.

A.N. Bayens, Eere-Voorzitt.l W. Latour, Voorzitter. |

.lA. Dings, 2' Voorzitter. |P. Harcx, Sekretaris.

en W. Peterse, Penningmeester.

St. Elisabetiis-Vereeniging.

Mevrouw Douairière F. Smits van Eugenpoth, Presidente. „ Aertnijs—Verleg, Sekretaresse. „ van der Velden—Boex , Penningmeesteresse. „ van Mierlo—Yogels, Magazijnmeesteresse.

E. K. Armbestuur

L. Marto, President.

J. "W. van Dijck, Sekretaris H. H. van Kol.

N. Baekers.

.1. van Lieshout. M. van Agt.

Kiezers-Vereeniging: Noord-Brabant,

afdeeling: Eindhoven.

J. W. van der Yelden te Eindhoven, Voorzitter. J. Boex, 2® Voorzitter. | L. Marto te Eindhoven. W. van den Heuvel te Geldrop. Jhr. W. de la Court te Oostelbeers. J. H. Gijrath te Valkenswaard. W. van Hombergen te St. Oedenrode.

A. N. Bayens te Eindhoven, Sekret-Penningm.

O. L. V. Broederschap: 12 Leden.

C. Spoorenberg, President.

I A. N. Bayens, Sekretaris.

Liefde-Gesticht. Eegenten: het E. K. Armbestuur.

E. K. Leesgezelschap. 36 Leden.

J. Boex, President. I W. V. d. Velden, Vice-Presid.]

ILokerinans, Sek.-Penningm. • Ij. Wijn, Bibliothekaria.