is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. K. Par. Kerkbestuur. P.P.Thijssen, Past., Pres G. Arts is vervangen door F. Herm Ans, Sekretaris. St. Catharina Gasthuis.

A. H. Mommers, President J.W. Luyckx, Penn.-Sekr.j J. H. van der Marck. I

tIG. B. Klaassen. F. A. van der Klokken. 'W. J. Albers.

s-Grayenhage. Bijzondere Eaad. Mr. J. F A Leesberg is vervangen door Mr. Th. Borret. men zijn: E. G. P. Veriiulst en F. Quant. Th. Borret is als President der Conferentie van den H. Willibrordus vervangen door L. G. P. Verhulst. Liefdewerk: „Oud-Papier.” De Heer Jac. C. S Hes-SiNG IS 2= Magazijnmeester geworden. De Heeren Mevknecht, Hols en Fransen zijn uitgetreden en J. F. Friedrich, Plein, 22 is Lid geworden. .congregatie van Jongelingen onder den titel van (J. L. V. Hemelvaart en de H. Alovsius. de Zeer-Eerw. Pater A. Zwakenberg. W. Graaf, Prefekt. | Jos. Pasdeloup, Sekrltaris.

Groningen. Direkteur van het St. Gregorius-Koor ■ H. J. Eikkers. Bij de Instelling „Liefde tot God en onze Evennaasten” is Sekretaris geworden: A T Meddens J. Bz. öt. JNicolaas-Kaaivereeniging voor behoeftige kinde-1 voor jongens en meisjes en naaischool onder beheer der Liefdezusters. S Penningmeest. M. Schade, Vice-Presidente.jH. van Munster, Sekretares. „leders Eecht . Van Baerlen is vervangen door L C. Feitz en Dado door J. P. Aldfs.

J. J. Sanders moet worden J. F. Sanders, en J. F. Sanders is als Magazijnmeester vervangen door W. H. Didden

8 Herfogeiibosch. „De Katholieke Kring”. Bernard van ErjCKEvoRSEL, is Penningmeester en Leonard Spierings, Voorzitter der bijzondere Kommissie van dagelijks bestuur der Sociëteit. ’