is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

St. Servatius-Vereeniging.

Loei: Gezellig verkeer met nuttige en aangename uitspanning. ® Directeur: De Zeer Eerw. Pater Lud. van Gulick, S. J. _ Eeetor.

Jules Schaepkens, President. Gerard Becker, Vice-Pres. Jacq Putten, Penningm. Jos. Croute, Sekretaris.

Joseph Gilbert. Guil. Schils. Hub. Hamers.

Sociétó de Charité. Preule de Gerieke van Herwijnen is P Presidente en Mevrouw Eegout-Bersrer la -bia van Let Bestuur geworden,

Kieuwer-Ainstel behoort tot bet Kiesdistrict Amsterdam. Kiesrecht is Kiesplicht houdt bare vergaderingen te Amsterdam.

Oirscliot. De Zouaven-Vereeniging is opgebeven Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo. De Hoog-Eerw. Heer P. A. de Bont, Deken en Pastoor, Voorl bt. Joris-Gastbuis. De Hoog-Eerw. Heer P. A. de Bont, Jiegent. l)it gesticht wordt bediend door Zusters Eranen verpleegd Oude-Mannen en Vrouwen, Weeskinderen en Zieken.

Oldenzaal. Vincentius-Vereenigin?. H. J. G- "Rs!. Vice-President, IH. Wubbels, Penningmeester, L. E. Th. Waanbers, bekretaris. De ■ Heeren Mr. J. H. A. M. Essink , P. El-Jerbeck en C. Jacobs zijn Leden geworden. E. K. Parochiaal Kerkbestuur.

J. Beernink, Pastoor, Presid. H. Sprakel. Penningmeester. E. Phlippeau. G. Troost L. Peese Binkhorst, Sekret.

E. Peese Binkhorst. Mr. J, H. A. M. Essink. H. B. Holtel.

E. Ellerbeck. J. Croonen. C. Jacobs.

' Rotterdain. Nederl.-Belgisck Zouaven-Comité. Provinciale Hoofdafdeeling: Eotterdam. P. Willemse Czn.,