is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zijn de gaven van den Geest, Die voor de wording dezer aard, Wen alles nog een chaos was. Verborgen op de wat’ren waart.

Het zijn de gaven van den Geest, Die Adams zondig nageslacht (Als Joëls tonge had voorspeld) Herscheppen moest met nienwe kracht.

Het zijn de gaven van den Geest, Die Salem op den Pinksterdag Met groot gedruisch en stormgeloei In vunr’ge tongen ialen zag.

Het zijn de gaven van den Geest, Dien aan den oever der Jordaan De menigte als een blanke duif Op Jesus hoofd zag nedergaan.

Die gaven heeft des bissehops hand Geschonken op het heug’lijk feest, Dat Maandag voor uw dierbaar kroost Een dag van zegen is geweest. M. Nijssen, r. k, p,

LAHUWERKRANS

op 7 PEBRUABI 1879,

EERSTEN VERJAARDAG VAN DE VERKIEZING

Z.ijMf iais liiO

Lumen in coelo. Een licht aan den hemel.

Daar schiet een lichtstraal uit de wolken, Een naar gegil uit de afgrondskolken,