is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conferentie van den H. Dominicus.

P. J. Lijdsman, 'President. J. C. van Eeysen, Penning J. J. Grollenberg, Sekret. meester.

Conferentie van den H. Antonius van Padua.

P. H. deGraaff, President. J. J. van Eeysen, Penning-J. H. Blroon Ja., Sekretaris. meester.

Bibliotheek van den H. Vincentius ,

gevestigd in het St. Vincentius-Huis in de Zoetestraat. J. C. van Eeysen, President. 1 P. J. Berlage, Sekretaris.

E. K. Lees-Yereeniging.

"W. Klippers. R. P. T. Vos. W. M. yan Bemmel. C. J. Gonnet.

Bisschoppelijk Museum voor Kerkelijke Oudheid, Kunst en Geschiedenis.

J. W. L. Smit, Prof. te Warmond, Voorzitter. G. Schoonderbeek , Pastoor te Overveen, Penningm. J. .1. Graaf, Sekretaris van het Bisdom, 1' Sekretaris. L. P. A. Gomperts, Pastoor te Fijenoord, 2® Sekretaris.

E. K. Parochiaal Armbestuur.

B. C. J. Proot, Voorzitter. , Penningm. Dr. H. A. Coelen, 2« Voorz. W. M. van Bemmel H.M. H. van Wessem, Sekr. P. A. Vos.

St. Jacobs-Godshuis.

Hierin worden opgenomen ouden van dagen en weeskinderen. De inwendige dienst is opgedragen aan de Eerw. Zusters van Liefde, en staat onder beheer van:

B. C. J. Proot, Voorzitter. , Penningm. Dr. H. A. Coelen, 2' Voorz, W. M. van Bemmel. H. M. H. van Wessem, Sekr. P. A. Vos.

Eector: De Zeer-Eerw. Heer C. Zandvliet.