is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS- ffl lifflSïiOlllSïïlGi

in het jaar Onzes Ileeren 1885.

Er zullen dit jaar twee Zons- en twee Maansverduisteringen plaats hebben. _

De Zonsverduisteringen zijn hier onzichtbaar en hebben plaats op 16 Maart en 8 September.

De Maansverduisteringen hebben plaats op 80 Maart en 24 September. De laatste alleen is hier te lande en dan nog maar gedeeltelijk zichtbaar.

Begin; ’smorgens 6 uur 35 minuten. Midden; „ 8 „ 8 „

Einde; „ 9 „ 41 „

De Maan gaat dien dag echter ’smorgps om 6 uur 5 minuten onder, zoodat de verduistering alleen is waar te nemen door de bijschaduw.

Begin van de Leute: 20 Maart, ’s morgens 10 uur. De Zou iu den Pmm.

Begin van den Zomer: 21 Juni, ’s morgens 7 uur. De Zon in den Kreeft.

Begin van den Herfst: 22 September, ’s avonds 9 uur. De Zon in de AVeegschaal.

Begin van den AVinter; 21 December, ’sniiddags 3 uur. De Zon in den Steenl)ok.