is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conferentie van den H. Jozef. W. A. Lehmer, Bierkade 1, President.

Bibliotheek van Vingentius.

T. C. B. ten Hagen, Pres. 1 H. G. Jansen, Secret. Vingentius-J ongenssgholen . Mr. J. F. A. Leesberg, Pres. Jhr._ Mr. K. R. _W. Y. F. P. J. Quant, Vice-Pres. ' Diert van Melissant. Mr. C.F. J.v.Niekerken,Penn.

Sfijskokerij van Vincentids.

C. J. M. Mooijman, President.

Algemeen Magazijn van Vingentius.

G. C. Drabbe, President. Keaamvbouwen-Vekeeniging. Mevrouw E. Flanlo de Sonnaville, Presidente. Leden: Mevr. de Wed. M. Straman-Sittards.

„ B. F. M. ten Hagen. Mej. Garon en Mej. M. van Leeuwen.

LiDUINA-V EREENIGING.

Mevr. Wed. Hanlo, Zwarteweg 14, Presidente. Mej. F. van der Schooren, Vice-Presidente. „ C. Franses, Penningmeesteresse.

VeREEÏIIGING tot bevordering der vereering van het Allerh. S,acr.ahent en tot versiering der BEHOEFTIGE KeRKEN VAN ONS LAND.

De Zeer-Eerw. Heer C. H. Schmier, Directeur. Mevr. Wed. H. Mutsaers-van Dooren, Presidente. E. Hanlo—de Sonnaville, Vice-Presid. ” M. Schietbaan—Hovius, Secretaresse. Me]. J- de Brauwere, Vice-Secretaresse. Mevr. H. Diert v. Melissant-v. Sonsbeek, Penn.

Raadsleden:

Mevr. L. v.d. Kun-Fuchs.iMevr. M. Borret-Kraemer. Eli. F.Wittertv. Hoogland.,Mej. F. v. d. Schooren.

IJveraarsters:

Mevr. M. Straman—Sittards. Mej. E. Zijdenbos. Mei. C. Frances. „ P- Saurel. „ J. aram. „ J- A. ten Hagen. C. Kockx. ,j C. Plok. „ J. van Roderen. „ J- Hanel.